Menu

Tuân thủ GDPR

Giúp trang web thương mại điện tử của bạn tuân thủ các luật định và được bảo vệ an toàn! Điều khoản và điều kiện, trả lại sản phẩm, rút lại, hoàn lại tiền, luật cookie, GDPR ... Bảo vệ bạn khỏi các tranh chấp của khách hàng bằng cách đưa trang web tuân thủ luật áp dụng ở quốc gia của bạn.

Các bộ lọc có hiệu lực

Introduce Prestashop GDPR module

Phần mềm giúp website PrestaShop đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng - GDPR Compliance

 (12)

GDPR – PrestaShop EU Cookie Law” là một giúp website PrestaShop đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Nó trao quyền cho khách hàng trong việc quản lý dữ liệu, bao gồm quyền truy cập dữ liệu, thông báo vi phạm, cảnh báo sửa đổi và xóa dữ liệu.

Hiện thêm Ẩn bớt