Menu

Tuân thủ GDPR

Giúp trang web thương mại điện tử của bạn tuân thủ các luật định và được bảo vệ an toàn! Điều khoản và điều kiện, trả lại sản phẩm, rút lại, hoàn lại tiền, luật cookie, GDPR ... Bảo vệ bạn khỏi các tranh chấp của khách hàng bằng cách đưa trang web tuân thủ luật áp dụng ở quốc gia của bạn.

Các bộ lọc có hiệu lực

Introduce Prestashop GDPR module

GDPR Compliance - EU Cookies Law Banner

★★★★★
69,99 €

“GDPR – PrestaShop EU Cookie Law” is a Prestashop GDPR compliance module. It empowers customers with data management rights, including data access, breach notifications, modification alerts, and data deletion.

Hiện thêm Ẩn bớt