Tuân thủ GDPR

Giúp trang web thương mại điện tử của bạn tuân thủ các luật định và được bảo vệ an toàn! Điều khoản và điều kiện, trả lại sản phẩm, rút lại, hoàn lại tiền, luật cookie, GDPR ... Bảo vệ bạn khỏi các tranh chấp của khách hàng bằng cách đưa trang web tuân thủ luật áp dụng ở quốc gia của bạn.

Các bộ lọc có hiệu lực

Prestashop GDPR Compliance module

PrestaShop GDPR Compliance module

(3)
Giá 69,99 €
  • PrestaShop GDPR Compliance module for your website
  • Privacy Policy notification popup with GDPR notices
  • Give customer necessary rights with their personal data
  • Customer consent management
  • Data management – Request management
  • Control data modification and access logs
  • Completely compatible with custom themes.
Read more Read less