Tuân thủ GDPR

Giúp trang web thương mại điện tử của bạn tuân thủ các luật định và được bảo vệ an toàn! Điều khoản và điều kiện, trả lại sản phẩm, rút lại, hoàn lại tiền, luật cookie, GDPR ... Bảo vệ bạn khỏi các tranh chấp của khách hàng bằng cách đưa trang web tuân thủ luật áp dụng ở quốc gia của bạn.

Các bộ lọc có hiệu lực

Prestashop GDPR Compliance module

Mô-đun Tuân thủ GDPR cho PrestaShop

(4)
Giá 69,99 €
  • Mô-đun Tuân thủ GDPR của PrestaShop cho trang web của bạn
  • Cửa sổ bật lên thông báo Chính sách quyền riêng tư với các thông báo GDPR
  • Cung cấp cho khách hàng các quyền cần thiết đối với dữ liệu cá nhân của họ
  • Quản lý sự đồng ý của khách hàng
  • Quản lý dữ liệu - Quản lý yêu cầu
  • Kiểm soát việc sửa đổi dữ liệu và nhật ký truy cập
  • Hoàn toàn tương thích với các chủ đề tùy chỉnh.
Hiện thêm Ẩn bớt