Menu

Tốc độ & Hiệu suất

Xem cách làm cho cửa hàng PrestaShop của bạn nhanh hơn và hiệu quả hơn.

3 giây: đây là khoảng thời gian tối đa khách hàng sẽ rời khỏi trang web nếu trang không tải được hết nội dung. Tối ưu hóa tốc độ của cửa hàng để cải thiện trải nghiệm người dùng và tỷ lệ chuyển đổi! Bộ nhớ đệm, dọn dẹp, tối ưu hóa hình ảnh, v.v. Tất cả các cách để tăng tốc thời gian tải trang của bạn!

Các bộ lọc có hiệu lực

Giới thiệu mô-đun tối ưu hóa tốc độ PrestaShop

Super Speed - Incredibly fast - WebP, Cache & SEO

★★★★★
139,99 €

Maximize page speed, GTmetrix & Google PageSpeed optimizationWebP & TinyPNG image compressor, and improve SEO. Page cache ultimate, database optimization, HTML/CSS/JavaScript minification, GZIP, and more!

Hiện thêm Ẩn bớt
Introduce PrestaShop image compression module

Image Optimization Pro: WebP converter, SEO image

★★★★★
69,99 €

Lossless image compression tool to optimize all images on your site, clean unused images, and load images on demand with Lazy Load. Support Google WebP image, TinyPNG, reSmush compressor, save hosting storage and bandwidth, and improve SEO ranking.

Hiện thêm Ẩn bớt
Introduce PrestaShop page cache module

Page Cache Pro - Page Speed & SEO optimization

★★★★☆
119,99 €

Boost page speed, optimize server resources & improve SEO ranking with page cache and other caching technologies, HTML/CSS/JavaScript minification, GZIP compression & system analytics. Page Cache Pro guarantees to make your website faster than ever!

Hiện thêm Ẩn bớt
PLEASE WAIT – Loading progress indicator module

PLEASE WAIT – hiển thị biểu tượng tiến độ tải trang

★★★★★
Miễn phí
  • Mô-đun chỉ báo tiến trình tải PrestaShop cho phép bạn thêm một chỉ báo tiến trình động và tùy chỉnh độc đáo
  • Để trang web của bạn hiển thị đẹp khi nó vẫn đang trong quá trình tải và nội dung trang chưa được tải đầy đủ
  • 11 kiểu biểu tượng tải CSS3 / HTML đẹp mắt cho bạn lựa chọn
  • Dung lượng màu tùy chỉnh
  • Cài đặt nhanh chóng và dễ sử dụng
Hiện thêm Ẩn bớt