Menu

Di chuyển & Nâng cấp

Chuyển đổi mượt mà sang phiên bản PrestaShop mới nhất và nâng cao khả năng của cửa hàng với các mô-đun Di chuyển & Nâng cấp của chúng tôi. Di chuyển dữ liệu một cách dễ dàng, nâng cấp nền tảng của bạn và duy trì sự tối ưu. Khám phá các mô-đun đảm bảo quá trình di chuyển mượt mà và mở khóa những tính năng mới nhất cho cửa hàng của bạn.

Các bộ lọc có hiệu lực

Phần mềm di chuyển dữ liệu trong một cú nhấp chuột cho PrestaShop - 1 CLICK To Migrate Or Upgrade

Phần mềm di chuyển dữ liệu trong một cú nhấp chuột cho PrestaShop - 1 CLICK To Migrate Or Upgrade

★★★★★
119,99 €

Mô-đun di chuyển dữ liệu PrestaShop hàng đầu! Di chuyển và nâng cấp PrestaShop 1.6, 1.5, 1.4, 1.3 lên PrestaShop 8 hoặc 1.7. Công cụ di chuyển hoàn hảo để cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc chuyển dữ liệu giữa các trang web PrestaShop một cách dễ dàng, hiệu quả và an toàn.

Hiện thêm Ẩn bớt
Introduce PrestaShop export orders module

Phần mềm quản lý đơn hàng cho PrestaShop - Order Manager

★★★★★
89,99 €

Chỉnh sửa/xóa/nhân đôi đơn hàng, xuất đơn hàng ra CSV/Excel/XML, xem nhanh đơn hàng và trang quản lý đơn hàng có thể tùy chỉnh với các trường dữ liệu bổ sung. Order Manager là một công cụ quản lý đơn hàng toàn diện cho PrestaShop để quản lý đơn hàng một cách dễ dàng và hiệu quả.

Hiện thêm Ẩn bớt
Introduce PrestaShop migration module

Phần mềm di chuyển dữ liệu giữa 2 websites PrestaShop - PS Migrator

★★★★★
89,99 €

Di chuyển hoặc nâng cấp PrestaShop 1.7, 1.6, 1.5, 1.4 lên PrestaShop 8 một cách dễ dàng với công cụ chuyển đổi PrestaShop tối ưu của chúng tôi. Di chuyển dữ liệu một cách mượt mà, cập nhật tính năng và duy trì sự hiện đại.

Hiện thêm Ẩn bớt
WooCommerce to Prestashop migration tool

Công cụ di chuyển dữ liệu WooCommerce sang PrestaShop

★★★★★

Di chuyển mọi thứ từ WooCommerce sang PrestaShop bằng công cụ an toàn và thân thiện với người dùng của chúng tôi. Tận hưởng việc di chuyển dữ liệu không giới hạn cho các sản phẩm, danh mục, khách hàng, đơn đặt hàng, v.v. Theo dõi lịch sử và trạng thái di chuyển, tất cả đều được thiết lập nhanh chóng và không cần kỹ năng lập trình.

Hiện thêm Ẩn bớt
Export Customers - xuất dữ liệu khách hàng

Export Customers - xuất dữ liệu khách hàng

★★★★☆

Mô-đun xuất dữ liệu khách hàng cho PrestaShop - Chọn và sắp xếp các trường xuất theo ý muốn. Lọc dữ liệu khách hàng theo tiêu chí trước khi xuất.

Hiện thêm Ẩn bớt
Prestashop Migrator Free Version- upgrade Prestashop to latest version

PrestaShop Migrator Free - Di chuyển dữ liệu trang web

★★★★★
  • Di chuyển hoặc nâng cấp PrestaShop 1.6 lên 1.7 (hoặc từ các phiên bản cũ hơn lên PrestaShop 1.7) trong một vài cú nhấp chuột
  • Chuyển và di chuyển dữ liệu giữa các cửa hàng PrestaShop
  • Di chuyển các loại dữ liệu cần thiết (sản phẩm, danh mục và khách hàng)
  • Xuất / Nhập một phần dữ liệu trang web
  • Giúp bạn tạo dữ liệu sao lưu
  • Giữ mật khẩu khách hàng và nhân viên của bạn
  • Sử dụng đơn giản và đảm bảo an toàn
Hiện thêm Ẩn bớt