Menu

Image Optimization Pro: WebP converter, SEO image

Phiên bản: 2.2.3
Tương thích với: 1.6.x - 8.x, PrestaShop Edition
★★★★★
Liên hệ để được hỗ trợ
Introduce PrestaShop image compression module
Introduce PrestaShop image compression module
Lossless image compression
Clean un-used images with PrestaShop image compression module
Defer image loading with Lazy load
Customers' feedback about our PrestaShop image compression module
PrestaShop image optimization method helps reduce image sizes, speed up website, save disk space and bandwidth
Optimize newly uploaded images automatically
Manually optimize unlimited images
Browse web directories and optimize any images on the website
Clear unused images to save hosting space
Defer image loading to reduce page loading time significantly
69,99 €

Lossless image compression tool to optimize all images on your site, clean unused images, and load images on demand with Lazy Load. Support Google WebP image, TinyPNG, reSmush compressor, save hosting storage and bandwidth, and improve SEO ranking.

Chúng tôi cam kết
 • Mức giá và ưu đãi tốt nhất
 • Cài đặt và nâng cấp trong 1 cú nhấp chuột với PrestaHero Connect
 • Giữ cho mô-đun trả phí (hoặc miễn phí) của bạn luôn được cập nhật với PrestaHero Connect
 • Cập nhật miễn phí trọn đời + hỗ trợ kỹ thuật MIỄN PHÍ 6 tháng
 • Hoàn tiền trong 15 ngày đối với sản phẩm lỗi
 • Hỗ trợ 24/7 bởi các chuyên gia tại PrestaHero
 • Chất lượng được bảo đảm bởi PrestaHero
Số giấy phép ?
Mỗi giấy phép chỉ có hiệu lực cho một website. Nếu bạn muốn cài đặt mô-đun / chủ đề này trên nhiều trang web, vui lòng mua nhiều giấy phép.

Danh mục:  Tốc độ & Hiệu suất Mô-đun PrestaShop

 

PrestaShop WebP Image Module

Total Image Optimization Pro, your trusted PrestaShop image optimization module, empowers you to reduce image sizes by 40-60% while preserving original image quality. Whether it's PrestaShop product images, product category images, or supplier visuals, you can manually optimize your website's existing images effortlessly. Furthermore, you have the flexibility to optimize any image by simply uploading it or browsing your website's image repository.

Our module offers an array of four robust image optimization methods, including the Google WebP image optimizer, reSmushTinyPNG, and a powerful PHP optimization script.

 

Clean Unused Images

Unused images silently occupy valuable server storage space, and it's crucial to reclaim it. With Total Image Optimization Pro, cleaning out all PrestaShop unused images becomes a breeze with just one click, freeing up your precious storage resources.

 

PrestaShop LazyLoad Feature

Our image optimization module goes beyond the basics. It incorporates a PrestaShop lazyload feature designed to defer image loading until the moment of need. This strategic approach significantly enhances your page loading time, optimizing the user experience.

 

Make Your Site Faster, Improve SEO Ranking, and Enhance User Experience

Faster-loading online stores not only make customers happier but also boost conversion rates. Moreover, Google considers page load speed as a critical metric in determining web search rankings. A swift page speed translates to a higher SEO ranking for your PrestaShop site, putting your online presence in the spotlight.

Total Image Optimization Pro is your ultimate choice for achieving optimal performance, improving SEO, and delivering an exceptional user experience in the world of PrestaShop image optimization.

Đánh giá sản phẩm / Hỏi & Đáp

Đánh giá trung bình

5.0
19 Nhận xét
★★★★★ Xuất sắc 19
★★★★☆ Tốt 0
★★★☆☆ Vừa phải 0
★★☆☆☆ Kém 0
★☆☆☆☆ Kinh khủng 0

 • Nhận xét (19)
 • Hỏi & Đáp (2)
 • Optimize all existing images available on your website or any image you want by manually uploading images to optimize and browsing images on your server.
 • Support 4 image optimization methods: Google WebP image optimizer, reSmush, TinyPNG, and PHP optimization script.
 • Custom image optimization quality.
 • Restore optimized images to the original.
 • Clean unnecessary images on your server to save storage space.
 • Enable the Lazy load feature to defer the loading of images at page load time.

Bước 1: Tải xuống và cài đặt mô-đun PrestaHero Connecthttps://prestahero.com/en/145-prestahero-connect.html

Bước 2: Tải lại back office, sau đó chuyển đến "PrestaHero > PrestaHero modules" và bấm vào "Connect to PrestaHero" để kết nối trang web của bạn với PrestaHero một cách an toàn với tài khoản PrestaHero của bạn.

Bước 3: Tìm đến mô-đun bạn đã mua (hoặc mô-đun miễn phí) và bấm "Install" hoặc "Upgrade" để cài đặt mô-đun hoặc nâng cấp mô-đun bất kì lúc nào một phiên bản mới được ra mắt.

*Ghi chú:

 • Tải xuống trả phí: ngoài việc cài đặt mô-đun qua PrestaHero Connect, bạn có thể mở trang "Tài khoản của tôi > Tải xuống của tôi" trên PrestaHero và tải xuống các mô-đun bạn đã mua.
 • Tải xuống miễn phí: bạn có thể tải xuống gói tệp cài đặt trực tiếp từ trang chi tiết mô-đun trên PrestaHero.

Version 2.2.3

 • Module improvements

Version 2.2.2

 • Update compatibility with PrestaShop 8.1

Version 2.2.1

 • Module improvements

Version 2.2.0

 • Update: combining 2 tabs "Existing images" and "New images" into "Optimize images" tab

Version 2.1.7

 • Update compatibility with PrestaShop 8.0.0

Version 2.1.6

 • Optimize module code

Version 2.1.3

 • Compatible bug fix with the latest version of PrestaShop 1.7.8.2

Version 2.1.2

 • Add an option to change the file extension to .webp for product images when converting

Version 2.1.1

 • Validate code

Version 2.1.0

 • Add Google Webp image optimizer method

Version 2.0.9

 • Ajax requests via controllers for more secure

Version 1.0

 • Release version