Menu

Đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội & Kết nối

Giúp tạo tài khoản trong cửa hàng của bạn dễ dàng hơn để giảm bớt các giỏ hàng bị bỏ rơi. 40% người dùng internet thích đặt hàng bằng thông tin đăng nhập hiện có (Facebook, PayPal, v.v.) thay vì điền vào một biểu mẫu tạo tài khoản khác. Các mô-đun này làm tăng sự hài lòng của khách hàng cũng như tỉ lệ chuyển đổi của bạn, hãy sử dụng chúng!

Các bộ lọc có hiệu lực

SOCIAL LOGIN: Google, Facebook, Tiktok, Amazon, Twitter

SOCIAL LOGIN: Google, Facebook, Tiktok, Amazon, Twitter

★★★★★
55,99 € -20%

Quick login and registration with 32+ payment gateways & social networks such as Google, Facebook, TikTok, Twitter, Amazon, PayPal, etc. All-in-one PrestaShop social login module! Easy to connect, highly stable & up-to-date with API changes.

Hiện thêm Ẩn bớt
Prestashop Social Locker module

Social Locker - mở khóa nội dung sau khi chia sẻ lên mạng xã hội

★★★★★
119,99 € -20%
  • Thúc đẩy lưu lượng truy cập xã hội đến trang web của bạn
  • Xây dựng những người theo dõi chất lượng
  • Cải thiện xếp hạng SEO trang web của bạn
  • Thu thập thông tin khách hàng
  • Cài đặt nhanh chóng và dễ sử dụng
Hiện thêm Ẩn bớt
Liên kết mạng xã hội

Liên kết mạng xã hội

★★★★★
Miễn phí

Hiển thị các liên kết mạng xã hội như Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, v.v. trên trang web cửa hàng của bạn. Giúp khách hàng dễ dàng theo dõi bất kỳ mạng xã hội nào của bạn mà không cần tìm kiếm.

Hiện thêm Ẩn bớt