Đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội & Kết nối

Giúp tạo tài khoản trong cửa hàng của bạn dễ dàng hơn để giảm bớt các giỏ hàng bị bỏ rơi. 40% người dùng internet thích đặt hàng bằng thông tin đăng nhập hiện có (Facebook, PayPal, v.v.) thay vì điền vào một biểu mẫu tạo tài khoản khác. Các mô-đun này làm tăng sự hài lòng của khách hàng cũng như tỉ lệ chuyển đổi của bạn, hãy sử dụng chúng!

Các bộ lọc có hiệu lực

SOCIAL LOGIN – Log into PrestaShop with social network accounts

SOCIAL LOGIN – Log into PrestaShop with social network accounts

(26)
Giá 69,99 €
 • Login and register with 32+ payment gateways and social networks such as Amazon, PayPal, Facebook, Google, Twitter, etc
 • Add social login buttons to PrestaShop login page, registration page, header, footer, etc. or anywhere on site using shortcodes
 • Decide which social login buttons to use on your site (for example, you can activate Facebook and Twitter but keep Google+ and LinkedIn deactivated).
 • Provide detail statistic charts about traffic change, traffic ratio
 • Send discount code after customer successfully logging in or registering
 • Highly stable and up-to-date with API changes.
 • User data protection guaranteed
Read more Read less
Social Network Links

Social Network Links

Giá Free

Display social network links such as Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, etc on your store website. Make it easier for customers to follow any of your social networks without searching.

Read more Read less
 • Mới
Prestashop Social Locker module

PrestaShop Social Locker module

Giá 149,99 €
 • Drive social traffic to your website
 • Build up quality followers
 • Improve your website SEO ranking
 • Collect customer information
 • Quick install and easy to use
Read more Read less