Menu

Lọc Theo

Giá

  • 0,00 € - 120,00 €

    0,00 € 120,00 €

Đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội & Kết nối

Giúp tạo tài khoản trong cửa hàng của bạn dễ dàng hơn để giảm bớt các giỏ hàng bị bỏ rơi. 40% người dùng internet thích đặt hàng bằng thông tin đăng nhập hiện có (Facebook, PayPal, v.v.) thay vì điền vào một biểu mẫu tạo tài khoản khác. Các mô-đun này làm tăng sự hài lòng của khách hàng cũng như tỉ lệ chuyển đổi của bạn, hãy sử dụng chúng!

Các bộ lọc có hiệu lực

Liên kết mạng xã hội

Liên kết mạng xã hội

 (4)

Hiển thị các liên kết mạng xã hội như Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, v.v. trên trang web cửa hàng của bạn. Giúp khách hàng dễ dàng theo dõi bất kỳ mạng xã hội nào của bạn mà không cần tìm kiếm.

Hiện thêm Ẩn bớt