Menu

Phương thức thanh toán

Cung cấp các tùy chọn thanh toán khác trong cửa hàng PrestaShop của bạn! Điều chỉnh phương thức thanh toán của khách hàng cho phù hợp với doanh nghiệp của bạn bằng các mô-đun này.

Các bộ lọc có hiệu lực

Introduce PrestaShop payment module

Payment With Fee & Custom Payment Methods

★★★★☆
55,99 € -20%
  • Set extra fees (surcharge) for any PrestaShop payment module and card payment such as cash on delivery (COD), bank wire, PayPal, Stripe, Google Pay, etc., and create an unlimited number of custom payment methods with/without payment fees easily.
Hiện thêm Ẩn bớt