Menu

Lọc Theo

Giá

  • 139,00 € - 140,00 €

    139,00 € 140,00 €

Phương thức thanh toán

Cung cấp các tùy chọn thanh toán khác trong cửa hàng PrestaShop của bạn! Điều chỉnh phương thức thanh toán của khách hàng cho phù hợp với doanh nghiệp của bạn bằng các mô-đun này.

Các bộ lọc có hiệu lực

Introduce PrestaShop payment module

Phần mềm thêm phí phương thức thanh toán cho PrestaShop - Payment With Fee

 (81)
139,99 €

Thêm phí bổ sung (phụ phí) cho bất kỳ module thanh toán PrestaShopthanh toán bằng thẻ như thanh toán khi nhận hàng (COD), chuyển khoản ngân hàng, PayPal, Stripe, Google Pay, vv., và tạo một số lượng không giới hạn các phương thức thanh toán tùy chỉnh với/hoặc không có phí thanh toán một cách dễ dàng.

Hiện thêm Ẩn bớt