Phương thức thanh toán

Cung cấp các tùy chọn thanh toán khác trong cửa hàng PrestaShop của bạn! Điều chỉnh phương thức thanh toán của khách hàng cho phù hợp với doanh nghiệp của bạn bằng các mô-đun này.

Các bộ lọc có hiệu lực

Payment With Fee: Paypal, Stripe, COD, bank wire, etc.

Payment With Fee: Paypal, Stripe, COD, bank wire, etc.

(21)
Giá 69,99 €
  • PrestaShop payment module with unlimited quantity of payment method
  • Fully customize payment method and confirmation message
  • Adjustable cart value range to display payment method
  • Select customer group, country and carrier to display payment method
  • Support multi-shop mode and multi - language
Read more Read less