Phương thức thanh toán

Cung cấp các tùy chọn thanh toán khác trong cửa hàng PrestaShop của bạn! Điều chỉnh phương thức thanh toán của khách hàng cho phù hợp với doanh nghiệp của bạn bằng các mô-đun này.

Các bộ lọc có hiệu lực

Payment With Fee: Paypal, Stripe, COD, chuyển khoản ngân hàng, v.v.

Payment With Fee: Paypal, Stripe, COD, chuyển khoản ngân hàng, v.v.

(34)
Giá 69,99 €
  • Mô-đun thanh toán PrestaShop với số lượng phương thức thanh toán không giới hạn
  • Hoàn toàn tùy chỉnh phương thức thanh toán và thông báo xác nhận
  • Phạm vi giá trị giỏ hàng có thể điều chỉnh để hiển thị phương thức thanh toán
  • Chọn nhóm khách hàng, quốc gia và nhà cung cấp dịch vụ để hiển thị phương thức thanh toán
  • Hỗ trợ chế độ đa cửa hàngđa ngôn ngữ
Hiện thêm Ẩn bớt