Menu

Lọc Theo

Giá

  • 149,00 € - 150,00 €

    149,00 € 150,00 €

Các chương trình giới thiệu và khách hàng thân thiết

Dễ dàng thiết lập chương trình khách hàng thân thiết và hệ thống tài trợ trên cửa hàng của bạn để làm cho trang web của bạn bền vững!

Các bộ lọc có hiệu lực

Giới thiệu module liên kết PrestaShop

Phần mềm quản lý khách hàng trung thành, tiếp thị giới thiệu & liên kết cho PrestaShop - Loyalty, Referral & Affiliate Marketing

 (112)
149,99 €

Cho phép khách hàng kiếm điểm thưởng (điểm thân thiện hoặc tiền mặt) khi họ mua, bán hoặc giới thiệu khách hàng mới đến trang web của bạn. Bao gồm 3 chương trình tiếp thị: Trung thành, Giới thiệu và Liên kết để mở khóa tăng doanh thu 50%xây dựng lòng trung thành của khách hàng.

Hiện thêm Ẩn bớt