Menu

Các chương trình giới thiệu và khách hàng thân thiết

Dễ dàng thiết lập chương trình khách hàng thân thiết và hệ thống tài trợ trên cửa hàng của bạn để làm cho trang web của bạn bền vững!

Các bộ lọc có hiệu lực

Giới thiệu mô-đun liên kết PrestaShop

Chương trình khách hàng thân thiết, tiếp thị giới thiệu & liên kết (điểm thưởng)

★★★★★
119,99 € -20%
  • Triển khai 3 chương trình marketing cho PrestaShop: chương trình khách hàng thân thiết (mua để nhận thưởng), chương trình giới thiệu / tài trợ (giới thiệu bạn bè để nhận thưởng) & chương trình liên kết PrestaShop (bán hàng để nhận thưởng)
  • Dễ dàng thiết lập điều kiện cho từng chương trình, thiết lập cấu hình phần thưởng
  • Cho phép khách hàng sử dụng phần thưởng để thanh toán đơn hàng, chuyển đổi thành voucher, rút tiền về tài khoản của họ
  • Tùy chỉnh thông điệp giải thích và thông điệp giới thiệu cho từng chương trình tiếp thị
  • Định cấu hình email thông báo cho quản trị viên và khách hàng
  • Hỗ trợ tính năng cronjob để gửi email tự động
  • Tính năng thống kê tích hợp tuyệt vời

Hiện thêm Ẩn bớt