Menu

Lọc Theo

Giá

  • 159,00 € - 160,00 €

    159,00 € 160,00 €

Tạo sàn thương mại điện tử

Bạn có muốn tạo sàn thương mại điện tử của riêng mình không? Bây giờ bạn có thể tạo dễ dàng với PrestaShop! Tìm hiểu cách, với một mô-đun đơn giản, bạn có thể biến cửa hàng PrestaShop của mình thành một sàn thương mại điện tử, cho phép khách hàng của bạn trở thành người bán và thu hoa hồng có thể tùy chỉnh trên mỗi giao dịch.

Các bộ lọc có hiệu lực

Giới thiệu mô-đun thị trường PrestaShop

Phần mềm quản lý sàn thương mại điện tử cho PrestaShop - Marketplace Builder

 (100)
159,99 €

Biến PrestaShop thành một sàn thương mại điện tử thực sự (nhiều người bán) với các bước thiết lập đơn giản. Module sàn thương mại điện tử PrestaShop tốt nhất cho phép người bán liệt kê sản phẩm của họ để bán và thanh toán một khoản phí cố định cho mỗi đơn đặt hàng hoặc một khoản phí thành viên.

Hiện thêm Ẩn bớt