Menu

Tạo sàn thương mại điện tử

Bạn có muốn tạo sàn thương mại điện tử của riêng mình không? Bây giờ bạn có thể tạo dễ dàng với PrestaShop! Tìm hiểu cách, với một mô-đun đơn giản, bạn có thể biến cửa hàng PrestaShop của mình thành một sàn thương mại điện tử, cho phép khách hàng của bạn trở thành người bán và thu hoa hồng có thể tùy chỉnh trên mỗi giao dịch.

Các bộ lọc có hiệu lực

Giới thiệu mô-đun thị trường PrestaShop

Marketplace Builder: Multi-vendor, multi-seller

★★★★★
159,99 €

Turn PrestaShop into a real marketplace (multi-vendor) with simple setup steps.The best PrestaShop marketplace store module allows sellers to list their products for sale and pay a percentage fee for each sale or a membership fee.

Hiện thêm Ẩn bớt