Tạo sàn thương mại điện tử

Bạn có muốn tạo sàn thương mại điện tử của riêng mình không? Bây giờ bạn có thể tạo dễ dàng với PrestaShop! Tìm hiểu cách, với một mô-đun đơn giản, bạn có thể biến cửa hàng PrestaShop của mình thành một sàn thương mại điện tử, cho phép khách hàng của bạn trở thành người bán và thu hoa hồng có thể tùy chỉnh trên mỗi giao dịch.

Các bộ lọc có hiệu lực

Marketplace Builder – Multi Vendor

Marketplace Builder – Multi Vendor

(29)
Giá 149,99 €

Turn PrestaShop into marketplace with simple set up steps, #1 PrestaShop Marketplace module (multi vendor) that allows sellers to list their products for sale and pay a percentage fee amount for each sale or a membership fee.

Read more Read less