Tạo sàn thương mại điện tử

Bạn có muốn tạo sàn thương mại điện tử của riêng mình không? Bây giờ bạn có thể tạo dễ dàng với PrestaShop! Tìm hiểu cách, với một mô-đun đơn giản, bạn có thể biến cửa hàng PrestaShop của mình thành một sàn thương mại điện tử, cho phép khách hàng của bạn trở thành người bán và thu hoa hồng có thể tùy chỉnh trên mỗi giao dịch.

Các bộ lọc có hiệu lực

Marketplace Builder - tạo và quản lý sàn thương mại điện tử

Marketplace Builder - tạo và quản lý sàn thương mại điện tử

☆☆☆☆☆ ★★★★★
(75)
Giá 159,99 €

Biến PrestaShop thành thị trường với các bước thiết lập đơn giản, # 1 mô-đun PrestaShop Marketplace (nhiều nhà cung cấp) cho phép người bán liệt kê các sản phẩm của họ để bántrả phí theo tỷ lệ phần trăm cho mỗi lần bán hoặc phí thành viên.

Hiện thêm Ẩn bớt