Menu

Công cụ quản trị

Khám phá các mô-đun để quản lý cửa hàng PrestaShop của bạn dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Các bộ lọc có hiệu lực

Introduce PrestaShop TinyMCE module

Phần mềm quản lý công cụ định dạng văn bản nâng cao cho PrestaShop - Advanced Tiny MCE

 (4)

Nâng cao khả năng tạo nội dung của bạn và tương tác với khách hàng thông qua trình soạn thảo TinyMCE tiên tiến dành cho PrestaShop. Trình soạn thảo phong phú tích hợp của chúng tôi giúp bạn tạo ra văn bản với biểu tượng, font chữ tùy chỉnh, ký tự đặc biệt, tìm và thay thế, xem trước, v.v.

Hiện thêm Ẩn bớt