Menu

Sản phẩm mới

Các bộ lọc có hiệu lực

Introduce PrestaShop sitemap module

Google Sitemap: Auto XML, SEO & Image sitemap

★★★★★
55,99 € -20%

Dynamic PrestaShop XML sitemap for Google and other search engines. No cronjob requirements and easy to customize. Enable to handle large sitemap with millions of products and perfect for SEO!

Hiện thêm Ẩn bớt
Introduce PrestaShop custom field module

Extra Customer Fields for registration & checkout page

★★★★★
55,99 € -20%

Add extra customer fields to the registration form and checkout page by using the PrestaShop custom field module. Collect additional customer information when they create an account or place an order.

Hiện thêm Ẩn bớt
Add To Cart From List - nút "Thêm vào giỏ" tùy chỉnh

Add To Cart From List - nút "Thêm vào giỏ" tùy chỉnh

★★★★★
Miễn phí

Hiển thị nút "Thêm vào giỏ hàng" trong danh sách sản phẩmcho phép khách hàng nhanh chóng thêm một sản phẩm vào giỏ hàng của mình mà không cần phải vào trang chi tiết sản phẩm.

Hiện thêm Ẩn bớt
Introduce PrestaShop TinyMCE module

Advanced Tiny MCE: TinyMCE editor with full options

★★★★★
55,99 € -20%

Boost your content creation capabilities and engage your audience with an advanced TinyMCE editor for PrestaShop. Our feature-rich editor empowers you to elevate text with icons, custom fonts, special characters, find and replace, preview, etc.

Hiện thêm Ẩn bớt
Introduce PrestaShop email configuration module

Easy SMTP: Amazon SES, SendGrid, Sendinblue, Mailjet

★★★★★
55,99 € -20%

Easily set up PrestaShop SMTP for your website. Integrate your store with the most popular mailing services (Amazon SES, SendGrid, Brevo (Sendinblue), Mailjet, etc.) using an API key pair or password.

Hiện thêm Ẩn bớt
Export Customers - xuất dữ liệu khách hàng

Export Customers - xuất dữ liệu khách hàng

★★★★☆
Miễn phí

Mô-đun xuất dữ liệu khách hàng cho PrestaShop - Chọn và sắp xếp các trường xuất theo ý muốn. Lọc dữ liệu khách hàng theo tiêu chí trước khi xuất.

Hiện thêm Ẩn bớt
Advance Wishlist - Danh sách sản phẩm yêu thích

Advance Wishlist - Danh sách sản phẩm yêu thích

★★★★★
Miễn phí

Mô-đun danh sách mong muốn miễn phí của PrestaShop cho phép khách hàng lưu các mặt hàng yêu thích của họ, tìm chúng nhanh chóng và dễ dàng sau đó và mua chúng.

Hiện thêm Ẩn bớt
Tích hợp Google Marketing vào PrestaShop

Tích hợp Google Marketing vào PrestaShop

★★★★★
Miễn phí

Tích hợp các công cụ tiếp thị của Google (Google Analytics, Trình quản lý thẻ của Google, Google Search Console) vào trang web PrestaShop của bạn

Hiện thêm Ẩn bớt
Đồng hồ đếm ngược thời gian giảm giá

Đồng hồ đếm ngược thời gian giảm giá

★★★★★
Miễn phí

Hiển thị đồng hồ giảm giá đếm ngược của PrestaShop với sản phẩm đang giảm giá để cho khách hàng của bạn biết họ còn bao nhiêu thời gian để mua sản phẩm giảm giá

Hiện thêm Ẩn bớt
Khối "Sản phẩm mới"

Khối "Sản phẩm mới"

★★★★★
Miễn phí

Mô-đun khối sản phẩm mới miễn phí của PrestaShop - Tự động cập nhật các sản phẩm mới nhất của cửa hàng. Hiển thị một khối trên nhiều vị trí khác nhau để cho khách hàng thấy những sản phẩm mới nhất của bạn.

Hiện thêm Ẩn bớt
Khối "Sản phẩm đặc biệt"

Khối "Sản phẩm đặc biệt"

★★★★★
Miễn phí

Giải pháp MIỄN PHÍ để hiển thị khối sản phẩm đặc biệt của cửa hàng bạn trên nhiều vị trí khác nhau - Mô-đun hiển thị khối sản phẩm đặc biệt của PrestaShop

Hiện thêm Ẩn bớt
Khối "Sản phẩm phổ biến nhất"

Khối "Sản phẩm phổ biến nhất"

★★★★★
Miễn phí

Mô-đun miễn phí - sản phẩm nổi bật của PrestaShop - thêm một khối hiển thị các sản phẩm phổ biến nhất của cửa hàng của bạn trên các vị trí khác nhau ở front office

Hiện thêm Ẩn bớt
Phân trang cho danh sách sản phẩm

Phân trang cho danh sách sản phẩm

★★★★★
Miễn phí

Mô-đun phân trang danh sách sản phẩm PrestaShop - Thêm phân trang vào trang danh sách sản phẩm trên cửa hàng PrestaShop theo 3 cách: phân trang, nút "Tải thêm" hoặc cuộn để tải thêm sản phẩm tự động .

Hiện thêm Ẩn bớt
Introduce PrestaShop discount combination module

Advanced Discount Combination: combine cart rules

★★★★★
55,99 € -20%

Effortlessly create, customize, and manage discount combinations, save time with bulk options, and combine cart rules on your PrestaShop store. Boost sales and maximize customer satisfaction with this advanced PrestaShop discount combination module.

Hiện thêm Ẩn bớt
Tích hợp Whatsapp vào PrestaShop

Tích hợp Whatsapp vào PrestaShop

★★★★★
Miễn phí

Việc tích hợp dịch vụ nhắn tin WhatsApp vào trang web PrestaShop của bạn chưa bao giờ dễ dàng đến thế với mô-đun tích hợp Whatsapp PrestaShop miễn phí của chúng tôi.

Hiện thêm Ẩn bớt
Chứng nhận bảo mật

Chứng nhận bảo mật

★★★★★
Miễn phí

Đăng hình ảnh chứng chỉ an toàn / bảo mật trên trang web. Cho khách truy cập biết trang web của bạn an toàn và đáng tin cậy với mô-đun chứng nhận bảo mật PrestaShop của chúng tôi.

Hiện thêm Ẩn bớt
Xác minh độ tuổi

Xác minh độ tuổi

★★★★★
Miễn phí

Mô-đun Age Verification Prestashop miễn phí hiển thị cửa sổ bật lên yêu cầu khách truy cập trang web xác nhận xem họ có trong độ tuổi cần thiết để có thể truy cập trang web hay không.

Hiện thêm Ẩn bớt
Banner Anywhere - hiển thị biểu ngữ ở mọi vị trí

Banner Anywhere - hiển thị biểu ngữ ở mọi vị trí

★★★★★
Miễn phí

Giúp việc thêm biểu ngữ trên Trang chủ, trang Danh mục, trang sản phẩm, trang thanh toán, hoặc bất cứ nơi nào bạn muốn dễ dàng hơn với mô-đun biểu ngữ PrestaShop miễn phí của chúng tôi - Banner Anywhere .

Hiện thêm Ẩn bớt