Menu

Multi-language Product Images: translate product images

Phiên bản: 1.1.1
Tương thích với: 1.7.x, 8.x, PrestaShop Edition
★★★★★
Liên hệ để được hỗ trợ
Introduce Prestashop Multi-language Product Image module
Introduce Prestashop Multi-language Product Image module
Multi-language Product Image module allows to upload product images for each language available on the website
Additional "Delete" button
Display translated product images on product detail page
Display translated product images on product listing page
Display translated product images on all relevant areas
69,99 €

Easily showcase product images in multiple languages, set cover images, and manage images effortlessly. Boost customer engagement and sales across diverse markets with this versatile PrestaShop translate product images module.

Chúng tôi cam kết
 • Mức giá và ưu đãi tốt nhất
 • Cài đặt và nâng cấp trong 1 cú nhấp chuột với PrestaHero Connect
 • Giữ cho mô-đun trả phí (hoặc miễn phí) của bạn luôn được cập nhật với PrestaHero Connect
 • Cập nhật miễn phí trọn đời + hỗ trợ kỹ thuật MIỄN PHÍ 6 tháng
 • Hoàn tiền trong 15 ngày đối với sản phẩm lỗi
 • Hỗ trợ 24/7 bởi các chuyên gia tại PrestaHero
 • Chất lượng được bảo đảm bởi PrestaHero
Số giấy phép ?
Mỗi giấy phép chỉ có hiệu lực cho một website. Nếu bạn muốn cài đặt mô-đun / chủ đề này trên nhiều trang web, vui lòng mua nhiều giấy phép.

Danh mục:  Quốc tế & Bản địa hóa Mô-đun PrestaShop

Your multi-language PrestaShop store is required to meet the different needs of your customers from many countries around the world. The “Multi-language Product Images” module allows you to translate your product images by uploading particular product images for each language available on your PrestaShop website.

 

Effortless language integration

Seamlessly integrate multi-language product images into your PrestaShop store. Captivate a diverse audience with product images tailored to their preferred languages. 

Cover images for every language

Enhance product visibility by setting unique cover images for each language. Grab attention and make a lasting impression on your international customers.

 

Streamlined image uploads

Simplify your workflow with the ability to upload multiple images for each product effortlessly. No more hassle when expanding your product offerings.

 

Efficiency at your fingertips

Stay in control with the option to delete all product images in a single click. Manage your image library with ease, ensuring your store stays organized and clutter-free.

 

Personalized customer experience

Boost customer engagement by displaying product images based on their selected language. Tailor your visual content to resonate with your audience, leading to higher conversion rates.

 

Perfect for Multi-shop setup

Whether you run a single shop or a network of stores, our module's multi-shop support ensures consistent image management across all your PrestaShop shops.

Take your e-commerce store to the next level with Multi-Language Product Images. Expand your global reach, enhance user experience, and drive sales by effectively catering to diverse markets.

Đánh giá sản phẩm / Hỏi & Đáp

Đánh giá trung bình

5.0
22 Nhận xét
★★★★★ Xuất sắc 22
★★★★☆ Tốt 0
★★★☆☆ Vừa phải 0
★★☆☆☆ Kém 0
★☆☆☆☆ Kinh khủng 0

 • Nhận xét (22)
 • Hỏi & Đáp (1)
 • Add product images for each available language on your website.
 • Set product cover images for each language.
 • Allow to upload multiple images.
 • Ability to delete all product images in 1-click.
 • Display product images to customers depending on their language.
 • Support multi-shop mode.

Bước 1: Tải xuống và cài đặt mô-đun PrestaHero Connecthttps://prestahero.com/en/145-prestahero-connect.html

Bước 2: Tải lại back office, sau đó chuyển đến "PrestaHero > PrestaHero modules" và bấm vào "Connect to PrestaHero" để kết nối trang web của bạn với PrestaHero một cách an toàn với tài khoản PrestaHero của bạn.

Bước 3: Tìm đến mô-đun bạn đã mua (hoặc mô-đun miễn phí) và bấm "Install" hoặc "Upgrade" để cài đặt mô-đun hoặc nâng cấp mô-đun bất kì lúc nào một phiên bản mới được ra mắt.

*Ghi chú:

 • Tải xuống trả phí: ngoài việc cài đặt mô-đun qua PrestaHero Connect, bạn có thể mở trang "Tài khoản của tôi > Tải xuống của tôi" trên PrestaHero và tải xuống các mô-đun bạn đã mua.
 • Tải xuống miễn phí: bạn có thể tải xuống gói tệp cài đặt trực tiếp từ trang chi tiết mô-đun trên PrestaHero.

Version 1.1.1

 • Update compatibility with "Total Image Optimization Pro" module by PrestaHero

Version 1.1.0

 • Update compatibility with PrestaShop 8.1

Version 1.0.9

 • Allowing upload files with file names including special characters
 • Allowing upload of WEBP product images

Version 1.0.8

 • Module improvements

Version 1.0.7

 • Update compatibility with PrestaShop 8.x

Version 1.0.6

 • Compatible bug fix with the latest version of PrestaShop 1.7.8.2

Version 1.0.5

 • Minor changes