Menu

Lọc Theo

Giá

  • 89,00 € - 140,00 €

    89,00 € 140,00 €

Quốc tế & Bản địa hóa

Bán hàng quốc tế và tối đa hóa doanh số bán hàng tại quốc gia của bạn! Tìm tất cả các tính năng cần thiết để bán hàng quốc tế với PrestaShop, với các mô-đun tiền tệ, bản địa hóa và dịch thuật.

Các bộ lọc có hiệu lực

Introduce PrestaShop location detection module

Phần mềm tự động phát hiện vị trí khách hàng cho PrestaShop - Geolocation

 (55)
139,99 €

Trải nghiệm định vị địa lý mượt mà với mô-đun Geolocation của chúng tôi cho PrestaShop. Nhận diện vị trí khách hàng, tự động thay đổi ngôn ngữ, tiền tệ, thuế và tính toán chi phí vận chuyển. Giải pháp GeoIP tuyệt vời cho cửa hàng trực tuyến PrestaShop của bạn!

Hiện thêm Ẩn bớt
Introduce Prestashop Multi-language Product Image module

Phần mềm quản lý ảnh sản phẩm theo từng ngôn ngữ cho PrestaShop - Multi-Language Product Images

 (23)
89,99 €

Hiển thị hình ảnh sản phẩm một cách dễ dàng trong nhiều ngôn ngữ, thiết lập hình ảnh bìaquản lý hình ảnh một cách thuận tiện. Tăng cường sự tương tác của khách hàng và doanh số bán hàng trên các thị trường đa dạng với mô-đun PrestaShop đa ngôn ngữ hóa hình ảnh sản phẩm này.

Hiện thêm Ẩn bớt