Quốc tế & Bản địa hóa

Bán hàng quốc tế và tối đa hóa doanh số bán hàng tại quốc gia của bạn! Tìm tất cả các tính năng cần thiết để bán hàng quốc tế với PrestaShop, với các mô-đun tiền tệ, bản địa hóa và dịch thuật.

Các bộ lọc có hiệu lực

G-Translate: Google, DeepL, Bing - Dịch miễn phí

G-Translate: Google, DeepL, Bing - Dịch miễn phí

☆☆☆☆☆ ★★★★★
(36)
Giá 109,99 €

Free Automated PrestaShop translation module based on Google Translate API, DeepL, Bing/Azure, Libre, Lecto & Yandex. Translate products, categories, CMS, blog, reviews/rating, metadata, themes, modules, front & back office, emails, and core files.

Hiện thêm Ẩn bớt
  Ảnh sản phẩm đa ngôn ngữ

  Ảnh sản phẩm đa ngôn ngữ

  ☆☆☆☆☆ ★★★★★
  (22)
  Giá 69,99 €

  Tạo đa ngôn ngữ cho hình ảnh sản phẩm của bạn ! Mô-đun này làm cho hình ảnh của bạn có thể dịch được bằng cách cho phép bạn tải lên hình ảnh sản phẩm đã dịch cho từng ngôn ngữ.

  Hiện thêm Ẩn bớt