Menu

Lọc Theo

Giá

  • 79,00 € - 90,00 €

    79,00 € 90,00 €

Biểu mẫu liên hệ

Tạo và tùy chỉnh các biểu mẫu liên hệ và khảo sát trên cửa hàng của bạn! Các mô-đun này cho phép bạn tạo bao nhiêu biểu mẫu tùy thích: liên hệ, yêu cầu sản phẩm cụ thể, khảo sát, báo giá, v.v.

Các bộ lọc có hiệu lực

Giới thiệu mô-đun liên hệ PrestaShop

Phần mềm quản lý biểu mẫu liên hệ cho PrestaShop - Contact Form Ultimate

 (97)
89,99 €

Trình tạo biểu mẫu liên hệ kéo và thả trực quan tốt nhất cho PrestaShop. Tạo bất kỳ loại biểu mẫu nào: biểu mẫu liên hệ sản phẩm, biểu mẫu đăng ký, biểu mẫu đặt hàng, v.v. Mô-đun biểu mẫu liên hệ PrestaShop có đầy đủ tính năng, an toàn, có thể dễ dàng tùy chỉnh và quản lý.

Hiện thêm Ẩn bớt
Introducing "Contact Form 7" – Powerful Prestashop contact form module

Phần mềm biểu mẫu liên hệ cho PrestaShop - Contact Form 7

 (53)
79,99 €

Contact Form 7mô-đun biểu mẫu liên hệ PrestaShop mạnh mẽ nhất giúp bạn tạo bất kỳ loại biểu mẫu nào cho trang web của mình: biểu mẫu liên hệ, biểu mẫu đăng ký, biểu mẫu báo giá, biểu mẫu đặt hàng, v.v. Đây là công cụ xây dựng biểu mẫu tốt nhất trên thị trường!

Hiện thêm Ẩn bớt