Menu

Biểu mẫu liên hệ

Tạo và tùy chỉnh các biểu mẫu liên hệ và khảo sát trên cửa hàng của bạn! Các mô-đun này cho phép bạn tạo bao nhiêu biểu mẫu tùy thích: liên hệ, yêu cầu sản phẩm cụ thể, khảo sát, báo giá, v.v.

Các bộ lọc có hiệu lực

Giới thiệu mô-đun liên hệ PrestaShop

CONTACT FORM ULTIMATE

★★★★★
69,99 €
  • The best visual drag & drop contact form builder for PrestaShop. Create any kind of form: product contact form, registration form, order form, etc. Feature-rich, secure, customizable, and easy to manage PrestaShop contact form module.
Hiện thêm Ẩn bớt
Introducing "Contact Form 7" – Powerful Prestashop contact form module

Contact Form 7

★★★★★
69,99 €
  • Contact Form 7 is the most powerful PrestaShop contact form module that helps you create any kind of form for your website: contact form, registration form, quotation form, order form, etc. This is the best form builder on the marketplace!
Hiện thêm Ẩn bớt