Menu

Câu hỏi thường gặp

Dễ dàng thêm phần Câu hỏi thường gặp (FAQ) vào cửa hàng của bạn để dễ dàng trả lời các câu hỏi thường xuyên của khách hàng!

Các bộ lọc có hiệu lực

Introduce Prestashop FAQ module

FAQ – Product Questions & Answers (Q&A)

★★★★★
69,99 €

Create FAQ page and FAQ (Q&A) tab on product page – 2 IN 1 Prestashop FAQ module! Receive and answer questions from your customers with “Ask a question” form. FAQ module - professional, easy to install, and simple to use!

Hiện thêm Ẩn bớt