Câu hỏi thường gặp

Dễ dàng thêm phần Câu hỏi thường gặp (FAQ) vào cửa hàng của bạn để dễ dàng trả lời các câu hỏi thường xuyên của khách hàng!

Các bộ lọc có hiệu lực

Frequently asked questions Module

Frequently asked questions Module

(2)
Giá 69,99 €
  • Help your customer easily send you questions regarding your products and services.
  • Help your customers understand your product and services.
  • Avoid having to answer the same questions daily via emails sent by customers
  • Compatible with custom themes
  • Quick install and easy to use

Read more Read less