Quy trình thanh toán cấp tốc

Hầu hết các cửa hàng đề xuất quy trình thanh toán 5 giai đoạn.

Làm nổi bật, hạn chế số lượng giỏ hàng bị bỏ rơi và tăng tỷ lệ chuyển đổi của bạn bằng cách cho phép khách truy cập đặt hàng nhanh hơn trên cửa hàng PrestaShop của bạn!

Các bộ lọc có hiệu lực

One Page Checkout & Social Login – PayPal, Stripe, COD

One Page Checkout & Social Login – PayPal, Stripe, COD

☆☆☆☆☆ ★★★★★
(85)
Giá 79,99 €

One Page Checkout đơn giản hóa các bước thanh toán mặc định của PrestaShop; giúp khách hàng thanh toán nhanh hơn, dễ dàng hơn và an toàn hơn, do đó giảm việc bỏ qua giỏ hàng và tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Hiện thêm Ẩn bớt