Quy trình thanh toán cấp tốc

Hầu hết các cửa hàng đề xuất quy trình thanh toán 5 giai đoạn.

Làm nổi bật, hạn chế số lượng giỏ hàng bị bỏ rơi và tăng tỷ lệ chuyển đổi của bạn bằng cách cho phép khách truy cập đặt hàng nhanh hơn trên cửa hàng PrestaShop của bạn!

Các bộ lọc có hiệu lực

One Page Checkout - Fast, Intuitive & Professional

One Page Checkout - Fast, Intuitive & Professional

(24)
Giá 69,99 €

One Page Checkout simplifies PrestaShop default checkout steps; helps customers checkout faster, easier and more secure thus reduce cart abandonment and increase conversion rate

Read more Read less