Menu

Quy trình thanh toán cấp tốc

Hầu hết các cửa hàng đề xuất quy trình thanh toán 5 giai đoạn.

Làm nổi bật, hạn chế số lượng giỏ hàng bị bỏ rơi và tăng tỷ lệ chuyển đổi của bạn bằng cách cho phép khách truy cập đặt hàng nhanh hơn trên cửa hàng PrestaShop của bạn!

Các bộ lọc có hiệu lực

Giới thiệu module thanh toán một trang PrestaShop

One Page Checkout & Social Login – PayPal, Stripe, COD

★★★★★
79,99 €

One Page Checkout & Social Login simplifies PrestaShop default checkout process; helps customers checkout faster, easier, and more secure. Support Google Pay, PayPal, Stripe, Amazon Pay, PrestaShop Checkout, COD, bank wire, etc.

Hiện thêm Ẩn bớt