Phân tích & Thống kê

Cách tốt nhất để tối ưu hóa cửa hàng của bạn là biết kết quả của bạn một cách hoàn hảo! Các mô-đun phân tích và thống kê cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan đầy đủ về lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, lượt truy cập và doanh thu mà quảng cáo của bạn tạo ra, v.v. Bạn có thể tùy ý sử dụng các phân tích và trình theo dõi!

Các bộ lọc có hiệu lực

Customer Activities - Track/View customer behavior

Customer Activities - Track/View customer behavior

Giá 69,99 €

A PrestaShop customer tracking module that helps you to keep track and view customers' behavior while visiting your online store and improve the chance of them making a purchase.

Read more Read less
  • Mới