Menu

Phân tích & Thống kê

Cách tốt nhất để tối ưu hóa cửa hàng của bạn là biết kết quả của bạn một cách hoàn hảo! Các mô-đun phân tích và thống kê cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan đầy đủ về lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, lượt truy cập và doanh thu mà quảng cáo của bạn tạo ra, v.v. Bạn có thể tùy ý sử dụng các phân tích và trình theo dõi!

Các bộ lọc có hiệu lực

Tích hợp Google Marketing vào PrestaShop

Tích hợp Google Marketing vào PrestaShop

 (5)

Tích hợp các công cụ tiếp thị của Google (Google Analytics, Trình quản lý thẻ của Google, Google Search Console) vào trang web PrestaShop của bạn

Hiện thêm Ẩn bớt