Menu

Vận chuyển & Hậu cần

Khám phá các mô-đun đơn giản hóa công tác hậu cần và giúp bạn chuẩn bị đơn đặt hàng, quản lý kho hàng, nhà cung cấp và hãng vận chuyển. Cung cấp cho khách hàng của bạn các giải pháp mới để giao hàng, chẳng hạn như điểm nhận và lấy hàng tại cửa hàng, định cấu hình chi phí giao hàng hoặc cho phép khách hàng của bạn chọn ngày giao hàng và theo dõi bưu kiện.

Các bộ lọc có hiệu lực

Introduce PrestaShop shipping cost module

Shipping Cost Pro: shipping cost rule, shipping price

★★★★☆
69,99 €

Boost sales with Shipping Cost Pro - our PrestaShop advanced shipping cost module. Create custom shipping rules by zone, zip code, category, customer group, and more. Calculate enticing shipping fees, offer free shipping, and increase conversions!

Hiện thêm Ẩn bớt
Introduce Prestashop store pickup and Local delivery module

Store pickup and Local delivery

★★★★★
69,99 €

Enable customers to buy online and pick up in-store easily with our Store pickup and Local delivery module. Schedule local store delivery, select pick up location. Easy to install, simple, and efficient.

Hiện thêm Ẩn bớt