Vận chuyển & Hậu cần

Khám phá các mô-đun đơn giản hóa công tác hậu cần và giúp bạn chuẩn bị đơn đặt hàng, quản lý kho hàng, nhà cung cấp và hãng vận chuyển. Cung cấp cho khách hàng của bạn các giải pháp mới để giao hàng, chẳng hạn như điểm nhận và lấy hàng tại cửa hàng, định cấu hình chi phí giao hàng hoặc cho phép khách hàng của bạn chọn ngày giao hàng và theo dõi bưu kiện.

Các bộ lọc có hiệu lực

Shipping Cost Pro

Shipping Cost Pro

(2)
Giá 69,99 €

Create shipping cost rules by zone, country, zip code, customer group, size, weight, time periods, etc. Calculate shipping costs flexibly to encourage customers to buy more!

Read more Read less
  • Mới
Store pickup and Local delivery

Store pickup and Local delivery

Giá 69,99 €

Enable customers to buy online and pick up in-store. Schedule local store pick up, select pick up location. Easy to install, simple and efficient.

Read more Read less
  • Mới