Vận chuyển & Hậu cần

Khám phá các mô-đun đơn giản hóa công tác hậu cần và giúp bạn chuẩn bị đơn đặt hàng, quản lý kho hàng, nhà cung cấp và hãng vận chuyển. Cung cấp cho khách hàng của bạn các giải pháp mới để giao hàng, chẳng hạn như điểm nhận và lấy hàng tại cửa hàng, định cấu hình chi phí giao hàng hoặc cho phép khách hàng của bạn chọn ngày giao hàng và theo dõi bưu kiện.

Các bộ lọc có hiệu lực

Shipping Cost Pro - Tạo và quản lý chi phí vận chuyển

Shipping Cost Pro - Tạo và quản lý chi phí vận chuyển

☆☆☆☆☆ ★★★★★
(12)
Giá 69,99 €

Tạo quy tắc chi phí vận chuyển theo khu vực, quốc gia, mã zip, nhóm khách hàng, kích thước, trọng lượng, khoảng thời gian , v.v. Tính toán chi phí vận chuyển một cách linh hoạt để khuyến khích khách hàng mua nhiều hơn!

Hiện thêm Ẩn bớt
  • Mới
Nhận tại cửa hàng và giao hàng tại địa phương

Nhận tại cửa hàng và giao hàng tại địa phương

☆☆☆☆☆ ★★★★★
(5)
Giá 69,99 €

Cho phép khách hàng mua trực tuyến và nhận hàng tại cửa hàng. Lên lịch nhận hàng tại cửa hàng địa phương, chọn địa điểm nhận hàng. Dễ dàng cài đặt, đơn giản và hiệu quả.

Hiện thêm Ẩn bớt