Menu

Shipping Cost Pro: shipping cost rule, shipping price

Phiên bản: 1.1.2
Tương thích với: 1.7.x, 8.x, PrestaShop Edition
★★★★☆
Liên hệ để được hỗ trợ
Introduce PrestaShop shipping cost module
Introduce PrestaShop shipping cost module
Create any kind of shipping cost rules with PrestaShop advanced shipping cost module
How to add a shipping cost rule: Step 1
Step 2: Add conditions to apply shipping cost rule
Step 3: Add an action for shipping cost rule
Step 4: Add promotion methods for shipping rule and their display position
Demonstration shipping rule
Demonstration shipping rule
Demonstration shipping rule
PrestaShop promotion module's statistic feature
Other settings of PrestaShop promotion module
69,99 €

Boost sales with Shipping Cost Pro - our PrestaShop advanced shipping cost module. Create custom shipping rules by zone, zip code, category, customer group, and more. Calculate enticing shipping fees, offer free shipping, and increase conversions!

Chúng tôi cam kết
 • Mức giá và ưu đãi tốt nhất
 • Cài đặt và nâng cấp trong 1 cú nhấp chuột với PrestaHero Connect
 • Giữ cho mô-đun trả phí (hoặc miễn phí) của bạn luôn được cập nhật với PrestaHero Connect
 • Cập nhật miễn phí trọn đời + hỗ trợ kỹ thuật MIỄN PHÍ 6 tháng
 • Hoàn tiền trong 15 ngày đối với sản phẩm lỗi
 • Hỗ trợ 24/7 bởi các chuyên gia tại PrestaHero
 • Chất lượng được bảo đảm bởi PrestaHero
Số giấy phép ?
Mỗi giấy phép chỉ có hiệu lực cho một website. Nếu bạn muốn cài đặt mô-đun / chủ đề này trên nhiều trang web, vui lòng mua nhiều giấy phép.

Danh mục:  Vận chuyển & Hậu cần Mô-đun PrestaShop

Shipping Cost is a PrestaShop shipping cost module that allows you to create any shipping cost rules to incentivize customers as well as support the store with flexible shipping price rules.

 

Tailored Shipping Cost Rules

With this PrestaShop advanced shipping cost module, you have the flexibility to create highly customizable shipping cost rules. Whether you want to set shipping rates by zone, country, customer group, or even product size and weight, this module has you covered. No shipping scenario is too complex.

 

Incentive-Driven Pricing

Attract more customers and boost sales by offering compelling incentives. The Shipping Cost Pro module allows you to implement promotions like Free Shipping, Free Shipping for orders exceeding $300, or discounts on shipping for purchasing multiple items. Encourage customers to buy more and watch your revenue soar.

 

Precision Shipping Cost Calculation

Calculate shipping fees with precision and accuracy. Determine shipping costs based on zip codes and countries, ensuring that your customers are charged the most accurate shipping rates. This level of transparency builds trust and loyalty.

 

Versatile Shipping Cost Conditions

Our PrestaShop shipping calculator module includes a rich array of shipping cost conditions. Whether you want to factor in customer details, delivery locations, shopping cart contents, or other criteria, you can easily configure the conditions that suit your business needs.

 

Dynamic Promotion

Promote your shipping cost rules in various ways to maximize their visibility. Choose from four dynamic options - display banners, pop-ups, highlight bar notifications, or notification messages. Customize these approaches to align with your branding and marketing strategies.

This PrestaShop advanced shipping cost module is your gateway to a more efficient, customer-centric, and profitable e-commerce operation. Take control of your shipping strategy, incentivize purchases, and deliver transparent pricing with Shipping Cost Pro. Elevate your PrestaShop store to new heights today!

Đánh giá sản phẩm / Hỏi & Đáp

Đánh giá trung bình

4.9
17 Nhận xét
★★★★★ Xuất sắc 16
★★★★☆ Tốt 1
★★★☆☆ Vừa phải 0
★★☆☆☆ Kém 0
★☆☆☆☆ Kinh khủng 0

 • Nhận xét (17)
 • Hỏi & Đáp (1)

Shipping cost rules management

 • Create as many shipping cost rules as you want and set up common information for them such as the shipping rule's name, description, priority, or carriers to apply.
 • Add unlimited conditions that apply to a shipping cost rule.
 • Conditional rules are provided by the module:
 • Customer: customer group, customer membership, or specific customers.
 • Delivery location: zone, country, state, or zip cost/postal cost.
 • Shopping cart: cart amount or products in the cart.
 • Specific occasions: specific hour(s), day(s), month(s), or a period.
 • Freely customize the action for each shipping cost rule and set up the effect of shipping cost rules on the default shipping fee:
 • Increase default shipping cost.
 • Decrease default shipping cost.
 • Replace the default shipping cost.
 • Mark as "Free shipping".
 • Choose ways to promote shipping cost rules and customize the content displayed: display banner, popup, highlight bar notification, or notification message.
 • Create shipping promotions to encourage customers to buy more.

 

Statistics

Track shipping cost rule activities on your store: rule status, number of customers/orders each shipping cost rules apply, etc.

 

Other features

 • Support multi-store mode.
 • Support multiple languages.

Bước 1: Tải xuống và cài đặt mô-đun PrestaHero Connecthttps://prestahero.com/en/145-prestahero-connect.html

Bước 2: Tải lại back office, sau đó chuyển đến "PrestaHero > PrestaHero modules" và bấm vào "Connect to PrestaHero" để kết nối trang web của bạn với PrestaHero một cách an toàn với tài khoản PrestaHero của bạn.

Bước 3: Tìm đến mô-đun bạn đã mua (hoặc mô-đun miễn phí) và bấm "Install" hoặc "Upgrade" để cài đặt mô-đun hoặc nâng cấp mô-đun bất kì lúc nào một phiên bản mới được ra mắt.

*Ghi chú:

 • Tải xuống trả phí: ngoài việc cài đặt mô-đun qua PrestaHero Connect, bạn có thể mở trang "Tài khoản của tôi > Tải xuống của tôi" trên PrestaHero và tải xuống các mô-đun bạn đã mua.
 • Tải xuống miễn phí: bạn có thể tải xuống gói tệp cài đặt trực tiếp từ trang chi tiết mô-đun trên PrestaHero.

Version 1.1.2

 • New option for promoting shipping cost rule: "Select display group"

Version 1.1.1

 • Update UI translation: Spanish, French, Italian, German, Polish

Version 1.1.0

 • Module improvement

Version 1.0.7

 • Minor improvements

  Version 1.0.4

  • Update compatibility with "Marketplace Builder" module

  Version 1.0.3

  • Update compatibility with PrestaShop 8.0.0

  Version 1.0.2

  • Add option: How to combine shipping rule conditions: AND/OR

  Version 1.0.1

  • Release version