Nhập và xuất dữ liệu

Sản phẩm, khách hàng, đơn đặt hàng ... Xuất tất cả dữ liệu bạn muốn từ danh mục của mình và dễ dàng nhập dữ liệu vào cửa hàng PrestaShop.

Các bộ lọc có hiệu lực

Quản lý đơn hàng – Chỉnh sửa, xóa, xuất dữ liệu, xem nhanh và hơn thế nữa

Quản lý đơn hàng – Chỉnh sửa, xóa, xuất dữ liệu, xem nhanh và hơn thế nữa

☆☆☆☆☆ ★★★★★
(68)
Giá 69,99 €

Chỉnh sửa / xóa / sao chép đơn hàng , xuất đơn hàng sang CSV / Excel / XML, xem nhanh đơn hàngtrang danh sách đơn hàng có thể tùy chỉnh với các trường dữ liệu bổ sung. Order Manager là một công cụ quản lý đơn hàng tất cả trong một của PrestaShop để quản lý đơn hàng một cách dễ dàng và hiệu quả.

Hiện thêm Ẩn bớt
  Export Customers - xuất dữ liệu khách hàng

  Export Customers - xuất dữ liệu khách hàng

  ☆☆☆☆☆ ★★★★★
  (1)
  Giá Miễn phí

  Mô-đun xuất dữ liệu khách hàng cho PrestaShop - Chọn và sắp xếp các trường xuất theo ý muốn. Lọc dữ liệu khách hàng theo tiêu chí trước khi xuất.

  Hiện thêm Ẩn bớt
  • Mới