Menu

Lọc Theo

Giá

  • 0,00 € - 90,00 €

    0,00 € 90,00 €

Nhập và xuất dữ liệu

Sản phẩm, khách hàng, đơn đặt hàng ... Xuất tất cả dữ liệu bạn muốn từ danh mục của mình và dễ dàng nhập dữ liệu vào cửa hàng PrestaShop.

Các bộ lọc có hiệu lực

Introduce PrestaShop export orders module

Phần mềm quản lý đơn hàng cho PrestaShop - Order Manager

 (92)
71,99 € -20%

Chỉnh sửa/xóa/nhân đôi đơn hàng, xuất đơn hàng ra CSV/Excel/XML, xem nhanh đơn hàng và trang quản lý đơn hàng có thể tùy chỉnh với các trường dữ liệu bổ sung. Order Manager là một công cụ quản lý đơn hàng toàn diện cho PrestaShop để quản lý đơn hàng một cách dễ dàng và hiệu quả.

Hiện thêm Ẩn bớt
Export Customers - xuất dữ liệu khách hàng

Export Customers - xuất dữ liệu khách hàng

 (1)

Mô-đun xuất dữ liệu khách hàng cho PrestaShop - Chọn và sắp xếp các trường xuất theo ý muốn. Lọc dữ liệu khách hàng theo tiêu chí trước khi xuất.

Hiện thêm Ẩn bớt