Menu

Stock & Supplier Management

Make it easy to manage your inventory and suppliers on your PrestaShop store! Automatic inventory replenishment, product registration, supplier order optimization, simplified inventories, etc. Save valuable time and never run out of stock with these modules!

Các bộ lọc có hiệu lực

Hide out of stock products in Prestashop automatically – Free Prestashop module

Hide out of stock products automatically

  (2)

Cửa hàng PrestaShop của bạn đang hoạt động thành công, mang lại thu nhập đáng mơ ước? Có doanh số bán hàng tốt trong công việc kinh doanh của bạn là một tin tuyệt vời. Nhưng bạn đã xử lý tất cả các vấn đề xảy ra trong trang web của bạn có thể làm giảm tỷ lệ bán hàng của bạn từng chút một. Một vấn đề phổ biến là đơn đặt hàng trở lại, nó xảy ra khi khách hàng mua sản phẩm hết hàng trên trang web của bạn. Cập nhật trạng thái Sản phẩm của chúng tôi là một mô-đun PrestaShop miễn phí giúp bạn tự động ẩn các sản phẩm hết hàng trong PrestaShop .

Hiện thêm Ẩn bớt