Quản lý đơn hàng

Dễ dàng quản lý các đơn đặt hàng từ cửa hàng PrestaShop của bạn! Các mô-đun này cho phép bạn hủy hoặc sửa đổi các đơn hàng hiện có, quản lý hàng loạt đơn đặt hàng, có cái nhìn tổng quan nhanh chóng và đầy đủ về các đơn hàng đang xử lý, v.v. Chỉ cần chọn những gì phù hợp nhất với nhu cầu của bạn!

Các bộ lọc có hiệu lực

Quản lý đơn hàng – Chỉnh sửa, xóa, xuất dữ liệu, xem nhanh và hơn thế nữa

Quản lý đơn hàng – Chỉnh sửa, xóa, xuất dữ liệu, xem nhanh và hơn thế nữa

☆☆☆☆☆ ★★★★★
(68)
Giá 69,99 €

Chỉnh sửa / xóa / sao chép đơn hàng , xuất đơn hàng sang CSV / Excel / XML, xem nhanh đơn hàngtrang danh sách đơn hàng có thể tùy chỉnh với các trường dữ liệu bổ sung. Order Manager là một công cụ quản lý đơn hàng tất cả trong một của PrestaShop để quản lý đơn hàng một cách dễ dàng và hiệu quả.

Hiện thêm Ẩn bớt
  Delete Order - xóa đơn đặt hàng

  Delete Order - xóa đơn đặt hàng

  ☆☆☆☆☆ ★★★★★
  (7)
  Giá Miễn phí

  Delete Order là một mô-đun xóa đơn đặt hàng miễn phí của PrestaShop cho phép bạn xóa đơn đặt hàng khỏi trang danh sách đơn đặt hàng và chuyển chúng vào "Thùng rác đơn đặt hàng". Từ đó, bạn có thể quyết định xóa vĩnh viễn hoặc khôi phục đơn hàng đó nếu cần.

  Hiện thêm Ẩn bớt