Menu

Lọc Theo

Giá

  • 89,00 € - 270,00 €

    89,00 € 270,00 €

Nâng cấp & di chuyển dữ liệu

Hãy nhanh chóng nâng cấp cửa hàng của bạn lên phiên bản PrestaShop mới nhất bằng một trong các mô-đun di chuyển. Chuyển các sản phẩm hoặc danh mục của bạn một cách an toàn, sao lưu dữ liệu dễ dàng; luôn giữ cho cửa hàng được cập nhật chỉ bằng một vài cú nhấp chuột.

Các bộ lọc có hiệu lực

Introduce PrestaShop migration module

Phần mềm di chuyển dữ liệu giữa 2 websites PrestaShop - PS Migrator

 (83)
71,99 € -20%

Di chuyển hoặc nâng cấp PrestaShop 1.7, 1.6, 1.5, 1.4 lên PrestaShop 8 một cách dễ dàng với công cụ chuyển đổi PrestaShop tối ưu của chúng tôi. Di chuyển dữ liệu một cách mượt mà, cập nhật tính năng và duy trì sự hiện đại.

Hiện thêm Ẩn bớt
Phần mềm di chuyển dữ liệu trong một cú nhấp chuột cho PrestaShop - 1 CLICK To Migrate Or Upgrade

Phần mềm di chuyển dữ liệu trong một cú nhấp chuột cho PrestaShop - 1 CLICK To Migrate Or Upgrade

 (70)
95,99 € -20%

Mô-đun di chuyển dữ liệu PrestaShop hàng đầu! Di chuyển và nâng cấp PrestaShop 1.6, 1.5, 1.4, 1.3 lên PrestaShop 8 hoặc 1.7. Công cụ di chuyển hoàn hảo để cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc chuyển dữ liệu giữa các trang web PrestaShop một cách dễ dàng, hiệu quả và an toàn.

Hiện thêm Ẩn bớt