Giỏ hàng bị bỏ rơi

Trung bình, 70% khách truy cập tạo giỏ hàng trên cửa hàng trực tuyến không hoàn tất quá trình mua hàng. Không thành vấn đề, giờ đây bạn có thể thu hút những khách hàng tiềm năng này bằng lời nhắc giỏ hàng bị bỏ rơi tự động (bạn có thể thêm phiếu giảm giá chỉ có giá trị trong vài giờ) và biểu ngữ tiếp thị lại mà họ có thể nhìn thấy trên các trang web khác mà họ truy cập. Khuyến khích khách hàng mua sắm trên cửa hàng của bạn mà không cần nỗ lực vì mọi thứ đều tự động!

Các bộ lọc có hiệu lực

Abandoned Cart Reminder + Auto Email

Abandoned Cart Reminder + Auto Email

(25)
Giá 119,99 €

A must-have PrestaShop abandoned cart reminder module and auto email tool to recover your lost shopping carts, send auto emails, retain existing customers and increase your sales by 50%

Read more Read less