Menu

Lọc Theo

Giá

  • 0,00 € - 160,00 €

    0,00 € 160,00 €

Giỏ hàng bị bỏ rơi

Trung bình, 70% khách truy cập tạo giỏ hàng trên cửa hàng trực tuyến không hoàn tất quá trình mua hàng. Không thành vấn đề, giờ đây bạn có thể thu hút những khách hàng tiềm năng này bằng lời nhắc giỏ hàng bị bỏ rơi tự động (bạn có thể thêm phiếu giảm giá chỉ có giá trị trong vài giờ) và biểu ngữ tiếp thị lại mà họ có thể nhìn thấy trên các trang web khác mà họ truy cập. Khuyến khích khách hàng mua sắm trên cửa hàng của bạn mà không cần nỗ lực vì mọi thứ đều tự động!

Các bộ lọc có hiệu lực

Add To Cart From List - nút "Thêm vào giỏ" tùy chỉnh

Add To Cart From List - nút "Thêm vào giỏ" tùy chỉnh

 (3)

Hiển thị nút "Thêm vào giỏ hàng" trong danh sách sản phẩmcho phép khách hàng nhanh chóng thêm một sản phẩm vào giỏ hàng của mình mà không cần phải vào trang chi tiết sản phẩm.

Hiện thêm Ẩn bớt
Lưu và chia sẻ giỏ hàng

Lưu và chia sẻ giỏ hàng

 (7)

Save My Cart là một module miễn phí cho PrestaShop cho phép khách hàng lưu giỏ hàng của họ để mua sau hoặc chia sẻ với bạn bè của họ, giúp họ có thể mua các sản phẩm của bạn một cách dễ dàng hơn mà không cần phải tìm kiếm.

Hiện thêm Ẩn bớt