Menu

Chỉnh sửa hàng loạt và nhanh chóng

Chỉnh sửa hàng loạt để áp dụng các thay đổi nhanh chóng cho tất cả các sản phẩm của bạn! Tiết kiệm hàng giờ làm việc bằng cách cập nhật tất cả các sản phẩm bị ảnh hưởng chỉ trong một cú nhấp chuột!

Các bộ lọc có hiệu lực

Introduce PestaShop mass edit module

Product Manager – Bulk edit/mass edit/quick edit

★★★★★
69,99 €

Quick edit, mass edit, bulk edit, customizable product listing, instant product filter and more! Product Manager is a PrestaShop mass edit products module that offers you the fastest and most effective product management tools.

Hiện thêm Ẩn bớt