Chỉnh sửa hàng loạt và nhanh chóng

Chỉnh sửa hàng loạt để áp dụng các thay đổi nhanh chóng cho tất cả các sản phẩm của bạn! Tiết kiệm hàng giờ làm việc bằng cách cập nhật tất cả các sản phẩm bị ảnh hưởng chỉ trong một cú nhấp chuột!

Các bộ lọc có hiệu lực

Product Manager - Chỉnh sửa hàng loạt / chỉnh sửa nhanh sản phẩm

Product Manager - Chỉnh sửa hàng loạt / chỉnh sửa nhanh sản phẩm

☆☆☆☆☆ ★★★★★
(24)
Giá 69,99 €

Chỉnh sửa nhanh, chỉnh sửa hàng loạt, chỉnh sửa hàng loạt, danh sách sản phẩm có thể tùy chỉnh, bộ lọc sản phẩm tức thì và hơn thế nữa! Product Manager là một mô-đun chỉnh sửa hàng loạt của PrestaShop cung cấp cho bạn các công cụ quản lý sản phẩm nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Hiện thêm Ẩn bớt