Nhận xét của khách hàng

Đánh giá của khách hàng trấn an khách truy cập của bạn và giúp bạn cải thiện tỉ lệ chuyển đổi! Khuyến khích khách hàng của bạn để lại đánh giá, hiển thị chúng và đừng quên sử dụng các đoạn snippet chi tiết để hiển thị xếp hạng mức độ hài lòng về sản phẩm của bạn trên các công cụ tìm kiếm: chúng sẽ hiển thị nhiều hơn!

Các bộ lọc có hiệu lực

Trusted Reviews - Product reviews, ratings, Q&A

Trusted Reviews - Product reviews, ratings, Q&A

(4)
Giá 69,99 €

Fully managed reviews, ratings & FAQ system to make your product reviews editable, multi-languages and easy to manage. Support Google snippet, review reminders, photos, comments, like/dislike, discount and more!

Read more Read less
  • Mới