Menu

Trusted Reviews: Product reviews, ratings, Q&A

Phiên bản: 2.3.1
Tương thích với: 1.6.x - 8.x, PrestaShop Edition
★★★★★
Liên hệ để được hỗ trợ
Introduce PrestaShop customer review module
Introduce PrestaShop customer review module
Gain customer's trust with product reviews
PrestaShop customer review module displays FAQs about products
Showcase all collected reviews
PrestaShop product rating module shows review scores with Google rich snippet
Synchronize with "Product Comments" module
Review reminder and discount feature of the PrestaShop customer review module
Managing product reviews and ratings with ease
Manage questions and answers
Review and FAQ activities
Assign customers to become store's staff and manage reviews/FAQ
Authors listing page and discount listing page
Add and manage review criteria
Import/export reviews data within 1 click
Automated notification email system
Customize the product reviews/FAQs easily
PrestaShop product reviews module's general settings
Customers' feedback about our PrestaShop customer review module
69,99 €

Best PrestaShop product review module to fully manage reviews, ratings & FAQ system. Make customer reviews editable, multi-language, and easy to manage. Support Google snippet, review reminders, photos, comments, invite ratings, discounts & more!

Chúng tôi cam kết
 • Mức giá và ưu đãi tốt nhất
 • Cài đặt và nâng cấp trong 1 cú nhấp chuột với PrestaHero Connect
 • Giữ cho mô-đun trả phí (hoặc miễn phí) của bạn luôn được cập nhật với PrestaHero Connect
 • Cập nhật miễn phí trọn đời + hỗ trợ kỹ thuật MIỄN PHÍ 6 tháng
 • Hoàn tiền trong 15 ngày đối với sản phẩm lỗi
 • Hỗ trợ 24/7 bởi các chuyên gia tại PrestaHero
 • Chất lượng được bảo đảm bởi PrestaHero
Số giấy phép ?
Mỗi giấy phép chỉ có hiệu lực cho một website. Nếu bạn muốn cài đặt mô-đun / chủ đề này trên nhiều trang web, vui lòng mua nhiều giấy phép.

Danh mục:  Nhận xét của khách hàng Mô-đun PrestaShop

 

Gain customer’s trust with real product reviews & FAQ

"Trusted Reviews" module encourages your customers to purchase products by showing product ratings, reviews, feedback photos/videos, and relevant FAQs in multiple languages.

 

Managing product reviews & FAQs with ease

Trusted Reviews” works like a PrestaShop FAQ module that allows you to quickly **view, approve, reply, edit, like/dislike, and translate** product reviews and FAQs from customers and visitors.

Besides, you can assign specific customers to become your staff and allow them to manage product reviews and FAQs.

 

Display customer reviews on the home page and Google snippet

Capture the attention of potential customers by displaying average ratings and the latest reviews of other customers who have purchased products right on the homepage. Besides, our PrestaShop product comment module also displays all reviews and ratings on a separate page to help customers follow easily and provide them with an overview of the store.

On search result pages, “Trusted Reviews” module can improve your website visibility and boost click-through rates by showing review ratings on Google snippets (Google search results).

 

Synchronize with “Product Comments” module

Quickly transfer the data of “Product Comments” module (the native PrestaShop customer review module) to our “Trusted Reviews” module to preserve all old product reviews on your store.

 

Review reminders & discount

You can earn more positive reviews by sending an email to invite customers to rate their purchased products and giving a voucher to customers when they successfully submit a review.

 

Review and FAQ activities

Keep track of every customer activity related to product reviews and FAQs. Get a notification when there is a new activity that needs your approval (new review, question, answer, etc.).

 

Automated notification email system

“Trusted Reviews" module automatically sends notification emails to both store admin and customers when an event occurred. It also offers a mail tracking feature, which enables you to keep track of the emails sent to customers.

 

Easy for customization

You can customize the product reviews & FAQ area on the front office so that it blends out with the current theme. Our PrestaShop product rating module works well with any theme (even custom ones) and is 100% responsive.

 

Import/export reviews with 1-click

It will only take you a second to export and import all your product review, question, and answer data using .csv and .xlsx files for backup or transfer purposes.

Đánh giá sản phẩm / Hỏi & Đáp

Đánh giá trung bình

5.0
66 Nhận xét
★★★★★ Xuất sắc 64
★★★★☆ Tốt 2
★★★☆☆ Vừa phải 0
★★☆☆☆ Kém 0
★☆☆☆☆ Kinh khủng 0

 • Nhận xét (66)
 • Hỏi & Đáp (6)
 • 2-in-1 PrestaShop product reviews and FAQ (question and answer) module;
 • Easy to manage reviews and FAQs: View, approve, reply, edit, like/dislike, delete, report and translate reviews/FAQs;
 • Support multiple languages for each review/FAQ;
 • Comment and reply on reviews or FAQs;
 • Support reCAPTCHA (v2 and v3) for comment form;
 • Assign customers to become store’s staff and manage reviews/FAQ;
 • Show product rating on Google snippet search results;
 • Display average ratings and the latest reviews on the homepage.
 • Provide a separate customer review page.
 • Synchronize with the native “Product Comments” module by PrestaShop;
 • Send a review reminder email to customers;
 • Give a voucher to customers after they submit a review;
 • Keep track of customer/visitor’s activities related to product reviews and FAQs;
 • Get a notification when there is a new activity that needs your approval (new review, question, answer, etc.);
 • Automatically send notification emails to store admin and customers via cronjob;
 • Customize email templates for notification email and review reminder email;
 • Add the review criteria for the customers with application scope;
 • Easy for customization, display perfectly on any device;
 • 1-click to import/export all review, question, and answer data using .csv and .xlsx files.
 • Support multi-store mode;

Bước 1: Tải xuống và cài đặt mô-đun PrestaHero Connecthttps://prestahero.com/en/145-prestahero-connect.html

Bước 2: Tải lại back office, sau đó chuyển đến "PrestaHero > PrestaHero modules" và bấm vào "Connect to PrestaHero" để kết nối trang web của bạn với PrestaHero một cách an toàn với tài khoản PrestaHero của bạn.

Bước 3: Tìm đến mô-đun bạn đã mua (hoặc mô-đun miễn phí) và bấm "Install" hoặc "Upgrade" để cài đặt mô-đun hoặc nâng cấp mô-đun bất kì lúc nào một phiên bản mới được ra mắt.

*Ghi chú:

 • Tải xuống trả phí: ngoài việc cài đặt mô-đun qua PrestaHero Connect, bạn có thể mở trang "Tài khoản của tôi > Tải xuống của tôi" trên PrestaHero và tải xuống các mô-đun bạn đã mua.
 • Tải xuống miễn phí: bạn có thể tải xuống gói tệp cài đặt trực tiếp từ trang chi tiết mô-đun trên PrestaHero.

Version 2.3.1

 • New option: How to display ratings and questions when no data is available

Version 2.3.0

New options:

 • Where to display "Average review" block
 • How to display the time period of customer reviews

Version 2.2.6

 • New feature: Smart cache option for product reviews

Version 2.2.3

 • Minor improvement

Version 2.2.2

New features:

 • Display "Customer reviews" section on homepage
 • Display a separate page for all customer reviews

Version 2.2.1

New options:

 • Display all photos in product review
 • Display average rating and the latest reviews on the homepage

Version 2.2.0

 • New feature: Import reviews, questions, answers using .csv and .xlsx files

Version 2.1.9

 • New option: "Minimum content length of review, comment or reply" and "Minimum content length of question, comment or answer"
 • New feature: Unsubscribe notification email

Version 2.1.8

 • Module improvements

Version 2.1.4

 • Update translation: German, Dutch, Polish, Portuguese, Czech, Russian, and Vietnamese

Version 2.1.3

 • Update compatibility with PrestaShop 8.0.0

Version 2.1.1

 • Update "How to display customer name" option

Version 2.0.9

 • Module improvements

Version 2.0.8

 • Update: when admin/staff manually add a new review from the back office, customer's email field is optional.

Version 2.0.7

 • Update Vietnamese translation for module

Version 2.0.6

 • Hide publish time of reviews/questions will also hide "Verified purchase" label

Version 2.0.5

New options:

 • Display publish time of product review/question
 • Sort order for reviews/questions
 • How to display customer name: full name or acronym

  Version 2.0.4

  • Update Spanish, Italian, and French translations for module

  Version 2.0.3

  • Update "Send email to guest" feature: when the admin replies to Guest review or answers Guest question, a notification email will be sent to guest's inbox.

  Version 2.0.2

  • Update mail content

  Version 1.1.9

  • Change mail templates

  Version 1.1.7

  • Modify rating invitation mail template
  • Add customer name to mail log
  • Other minor changes

  Version 1.1.3

  • Modify email template
  • Add Staff management area
  • Log sent mails

  Version 1.1.2

  • Minor change in email template
  • Add guest option when adding new review by Admin

  Version 1.1.0

  • Update notification popup when customers are not allowed to write review
  • Add country, verified purchase & date time when creating a new review from Admin panel
  • Other minor modifications

  Version 1.0.9

  • Add automation tab, action on activities
  • Add option to record activities
  • Update options who are allowed to write reviews & ratings
  • Add email template, mail tracking, mail queue
  • Added option to limit review writing time
  • Other minor changes

  Version 1.0.4

  • Translation bug fix
  • Correct discount code
  • Other minor updates

  Version 1.0.3

  • Release version