Khuyến mãi và Quà tặng

Để dễ dàng tăng giá trị giỏ hàng trung bình, chỉ cần tặng quà cho giỏ hàng trên một số lượng nhất định. Đó là một ưu đãi tuyệt vời và được sử dụng bởi những trang thương mại điện tử lớn nhất. Để khiến khách hàng quay lại và tăng lượt chuyển đổi, bạn chỉ cần gửi mã giảm giá sau khi mua hàng. Các mô-đun sẽ làm công việc này cho bạn, hãy sử dụng chúng!

Các bộ lọc có hiệu lực

Promotion Pro: Auto discounts, free ship, gifts, etc.

Promotion Pro: Auto discounts, free ship, gifts, etc.

Giá 69,99 €

Create auto promotion campaigns: Buy X get Y, free ship over $500, 20% OFF if buy from 3 items, etc. Grow sales and attract customers using targeted offers with flexible discounts rules.

Read more Read less
  • Mới
Advanced discount combination

Advanced discount combination

Giá 69,99 €

Giúp việc tạo kết hợp chiết khấu hoặc kết hợp các quy tắc giỏ hàng trên PrestaShop trở nên dễ dàng hơn với mô-đun kết hợp chiết khấu PrestaShop nâng cao của chúng tôi!

Read more Read less
  • Mới
copy of Countdown Discount Timer

copy of Countdown Discount Timer

Giá Free

A PrestaShop wishlist free module that allows customers to save their favorite items, find them quickly and easily at a later time, and buy them.

Read more Read less
  • Mới