Menu

Wishlist and Gift Card

Offer gift cards and wish lists on your store! With a growth of 20%, gift cards are practical and simple and are at the top of gifts offered! Perfect for you to acquire new customers, increase your sales ... and encourage undecided customers, who can then offer the perfect gift without taking any risks. Also, let your customers create a wishlist: an essential tool for weddings, baby showers, birthdays, and even Christmas, the wish list lets them choose the products they love and share them with their loved ones, who will then make the purchase on your store.

Các bộ lọc có hiệu lực

Advance Wishlist - Danh sách sản phẩm yêu thích

Advance Wishlist - Danh sách sản phẩm yêu thích

★★★★★

Mô-đun danh sách mong muốn miễn phí của PrestaShop cho phép khách hàng lưu các mặt hàng yêu thích của họ, tìm chúng nhanh chóng và dễ dàng sau đó và mua chúng.

Hiện thêm Ẩn bớt
Chia sẻ sản phẩm tới bạn bè

Chia sẻ sản phẩm tới bạn bè

★★★★★

Send product to friend” là một mô-đun PrestaShop gửi đến bạn bè miễn phí tạo nút có thể tùy chỉnh trên trang chi tiết sản phẩm để giúp khách hàng của bạn chia sẻ sản phẩm với bạn bè của họ một cách thuận tiện qua email cùng với tin nhắn cá nhân.

Hiện thêm Ẩn bớt