Menu

Lọc Theo

Giá

  • 0,00 € - 140,00 €

    0,00 € 140,00 €

Bán kèm và gói sản phẩm

Tăng giá trị giỏ hàng trung bình của khách hàng với các mặt hàng bổ sung!

Hai thủ thuật đơn giản để tăng giá trị giỏ hàng trung bình: đầu tiên, cung cấp hình thức bán kèm để khuyến khích khách hàng thêm sản phẩm bổ sung hoặc phụ kiện cần thiết vào giỏ hàng của họ trên các trang sản phẩm, cửa sổ xác nhận thêm vào giỏ hàng hoặc trực tiếp trên trang tóm tắt đơn hàng ! Đồng thời cung cấp các sản phẩm của bạn theo lô, bằng cách tạo các gói theo nguồn hàng có sẵn. Ưu đãi bán hàng sẽ khuyến khích khách hàng của bạn tận dụng lợi thế của nó. Kết quả: giỏ hàng trung bình cao hơn và sự hài lòng của khách hàng được tối ưu!

Các bộ lọc có hiệu lực

Giới thiệu mô-đun bán hàng chéo PrestaShop

Phần mềm bán chéo sản phẩm cho PrestaShop - Cross Selling Pro

 (96)
139,99 €

Cross-selling (upsell products) cung cấp các gợi ý sản phẩm tự động để hiển thị trên trang giỏ hàng, trang sản phẩm, trang đặt hàng, v.v. Giúp tăng khả năng hiển thị của các sản phẩm liên quan, khuyến khích khách hàng mua thêm các mặt hàng và tăng doanh số bán hàng của bạn.

Hiện thêm Ẩn bớt
Sản phẩm liên quan và Sản phẩm cùng danh mục

Sản phẩm liên quan và Sản phẩm cùng danh mục

 (3)

Một module miễn phí của PrestaShop cho các sản phẩm liên quan giúp bạn hiển thị một khối sản phẩm liên quan cho khách hàng dựa trên cùng một danh mục, các sản phẩm ưu tiên hoặc các danh mục ưu tiên.

Hiện thêm Ẩn bớt