Menu

Thanh trượt và bộ sưu tập

Thêm thanh trượt vào trang chủ, trang danh mục hoặc trang sản phẩm của bạn để giới thiệu các sản phẩm mới hoặc ưu đãi hiện tại!

Các bộ lọc có hiệu lực

Introduce PrestaShop Instagram module

Instagram Shopping Slider: feed, shoppable, new API

★★★★★
69,99 €
  • Turn your Instagram feed into a shoppable gallery! Integrate Instagram into PrestaShop in 1 CLICK using the new Instagram API. Showcase your Instagram photos/videos to attract visitors and turn them into customers.
Hiện thêm Ẩn bớt
Introduce PrestaShop image slideshow module

Better Product Image Slideshow

★★★★★
69,99 €

Our PrestaShop product image slider module enhances the default PrestaShop image slideshow on product detail pages, helps customers easily browse through all product images. Impress potential customers with eye-catching images and boost your sale!

Hiện thêm Ẩn bớt
Introduce PrestaShop slider module

Layered Slider: Home Slideshow, Image Gallery & Banner

★★★★★
69,99 €

Amazing Prestashop slider module with 100+ pre-made 2D, 3D & HTML5/CSS3 slide transition effects, unlimited colors, 500+ beautiful fonts and many more awesome features. Layered Slider - the best PrestaShop slideshow module on the marketplace!

Hiện thêm Ẩn bớt
Introduce PrestaShop product showcase module

Product Collections: collection page, showcase products

★★★★★
69,99 €

The best PrestaShop product showcase module allows you to create, customize, and showcase unlimited product collections effortlessly. Grid & carousel views, SEO, multi-language, and more. Unlock your sales potential today!

Hiện thêm Ẩn bớt
Banner Anywhere - hiển thị biểu ngữ ở mọi vị trí

Banner Anywhere - hiển thị biểu ngữ ở mọi vị trí

★★★★★
Miễn phí

Giúp việc thêm biểu ngữ trên Trang chủ, trang Danh mục, trang sản phẩm, trang thanh toán, hoặc bất cứ nơi nào bạn muốn dễ dàng hơn với mô-đun biểu ngữ PrestaShop miễn phí của chúng tôi - Banner Anywhere .

Hiện thêm Ẩn bớt
Hot deals PRO – Special products slider with countdown module

Hot deals PRO – đồng hồ đếm ngược giảm giá

★★★★★
Miễn phí
  • Mô-đun đếm ngược PrestaShop giúp thúc đẩy việc bán sản phẩm của bạn
  • Thông báo bắt đầu và kết thúc bán hàng và khuyến mãi với một bộ đếm ngược tuyệt vời.
  • Tạo sự khẩn cấp bằng cách thông báo cho người dùng biết rằng giao dịch hiện tại chỉ khả dụng trong x giờ nữa.
  • Hiển thị các sản phẩm giảm giá trên thanh trượt băng chuyền hoặc danh sách lưới.
  • Làm cho khách hàng của bạn bị thu hút bởi các ưu đãi đặc biệt của bạn
  • Màn hình có thể tùy chỉnh.
Hiện thêm Ẩn bớt
Testimonial Slider – hiển thị đánh giá của khách hàng

Testimonial Slider – hiển thị đánh giá của khách hàng

★★★★★
Miễn phí

Dễ dàng hiển thị xếp hạng và lời chứng thực của khách hàng ngay trên trang chủ của cửa hàng PrestaShop của bạn. Một cách tuyệt vời để xây dựng lòng tin của khách hàng bằng những lời chứng thực xác thực thông qua một thanh trượt gọn gàng và có thể tùy chỉnh!

Hiện thêm Ẩn bớt
Nivo slider – Prestashop slider free module

Nivo Slider - quản lý thanh trượt ảnh

★★★★★
Miễn phí

Mô-đun thanh trượt Nivo này dành cho PrestaShop là một thanh trượt jQuery đi kèm với một số lượng lớn các tính năng cần thiết cho một thanh trượt trang web tốt. Vì PrestaShop không hỗ trợ tích hợp thanh trượt Nivo theo mặc định, nên việc có một mô-đun riêng cho mục đích này là điều cần thiết. Mặc dù có một số lượng lớn mô-đun thanh trượt PrestaShop Nivo trên thị trường, nhưng mô-đun của chúng tôi là duy nhất với việc tích hợp tính năng hoạt ảnh phụ đề.

Hiện thêm Ẩn bớt
Instagram Feed - hiển thị ảnh Instagram trên trang PrestaShop

Instagram Feed - hiển thị ảnh Instagram trên trang PrestaShop

★★★★★
Miễn phí

Mô-đun Instagram PrestaShop miễn phí để hiển thị ảnh và video Instagram của bạn trên trang chủ PrestaShop trong vài phút với một thiết lập dễ dàng. Tích hợp Instagram với PrestaShop chưa bao giờ dễ dàng như thế này!

Hiện thêm Ẩn bớt