Menu

SEO - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

Tối ưu hóa khả năng hiển thị cửa hàng của bạn trên các công cụ tìm kiếm!

Để có được lưu lượng truy cập vào cửa hàng của bạn, điều cần thiết là để cho nó được nhiều khách hàng nhìn thấy. Giải pháp là để cửa hàng của bạn nằm trong số các kết quả đầu tiên trên các công cụ tìm kiếm. May mắn thay, các mô-đun giúp cửa hàng của bạn được lập chỉ mục dễ dàng hơn sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian quý báu: điền các thẻ SEO, liên kết nội bộ, sơ đồ trang, v.v. Mọi thứ đã sẵn sàng để cung cấp cho cửa hàng của bạn khả năng hiển thị xứng đáng!

Các bộ lọc có hiệu lực

Giới thiệu mô-đun tối ưu hóa tốc độ PrestaShop

Super Speed - Incredibly fast - WebP, Cache & SEO

★★★★★
139,99 €

Maximize page speed, GTmetrix & Google PageSpeed optimizationWebP & TinyPNG image compressor, and improve SEO. Page cache ultimate, database optimization, HTML/CSS/JavaScript minification, GZIP, and more!

Hiện thêm Ẩn bớt
Giới thiệu "SEO Audit" - một module SEO Prestashop bao gồm tất cả mọi thứ cho SEO

SEO Audit - SEO Analytics, Pretty URL, Image & Sitemap

★★★★★
159,99 €

Hit Google top #1 with best SEO practices in 2023! SEO Analytics, Pretty URL, Sitemap, Auto Image ALT, meta title, meta description, Google Snippet, RSS & social network optimization. Also integrated with ChatGPT for generating SEO content.

Hiện thêm Ẩn bớt
Introduce PrestaShop export orders module

Order Manager: Edit, delete, export, quick view & more

★★★★★
69,99 €

Edit/delete/duplicate orders, export orders to CSV/Excel/XML, quick view order and customizable order listing page with additional data fields. Order Manager is an all-in-one PrestaShop order management tool to manage orders easily and effectively.

Hiện thêm Ẩn bớt
Introduce PrestaShop URL and redirect module

Awesome URL – Remove IDs (numbers) & ISO code in URL

★★★★★
69,99 €

Remove IDs & ISO code in URL, auto create friendly URLs by redirecting old URLs (with ID & ISO code) to new URLs (without ID & ISO code), customizable, extremely stable, works with other modules with URL re-matching algorithm and fewer overrides.

Hiện thêm Ẩn bớt
Introduce PrestaShop page cache module

Page Cache Pro - Page Speed & SEO optimization

★★★★☆
119,99 €

Boost page speed, optimize server resources & improve SEO ranking with page cache and other caching technologies, HTML/CSS/JavaScript minification, GZIP compression & system analytics. Page Cache Pro guarantees to make your website faster than ever!

Hiện thêm Ẩn bớt
Introduce PrestaShop sitemap module

Google Sitemap: Auto XML, SEO & Image sitemap

★★★★★
69,99 €

Dynamic PrestaShop XML sitemap for Google and other search engines. No cronjob requirements and easy to customize. Enable to handle large sitemap with millions of products and perfect for SEO!

Hiện thêm Ẩn bớt