Menu

Thông tin bổ sung & Thẻ sản phẩm

Thêm các thẻ và thông tin vào trang sản phẩm của bạn để cung cấp cho khách truy cập nhiều thông tin nhất có thể, trấn an họ, chuyển đổi họ thành khách hàng và hạn chế trả lại sản phẩm!

Các bộ lọc có hiệu lực

Introduce PrestaShop product options module

EXTRA OPTIONS - custom product options

★★★★★
69,99 €

Create global extra options & price impact for each option applies to all existing products at ONE time. Add custom product attributes; display by checkbox, radio, or drop-down menu. Faster and easier to manage than PrestaShop default attributes.

Hiện thêm Ẩn bớt
Introduce PrestaShop product custom field module

Custom fields & tabs on product page

★★★★★
69,99 €

A PrestaShop custom product field module allows you to add custom fields & product tabs anywhere on the product page. Support multiple types of content such as text, select, checkbox, video, image, file, date, color, etc.

Hiện thêm Ẩn bớt
Introduce PrestaShop custom field module

Extra Customer Fields for registration & checkout page

★★★★★
69,99 €

Add extra customer fields to the registration form and checkout page by using the PrestaShop custom field module. Collect additional customer information when they create an account or place an order.

Hiện thêm Ẩn bớt
Product image rollover free module for Prestashop

Product Image Rollover - phóng to ảnh sản phẩm

★★★★★
Miễn phí

Mô-đun này cung cấp hiệu ứng di chuột qua sản phẩm cho cửa hàng của bạn để khi một người di con trỏ chuột qua sản phẩm, một số thay đổi sẽ xảy ra; hình ảnh sản phẩm thay đổi và cũng hiển thị chi tiết sản phẩm như giá sản phẩm và cũng có các nút bổ sung để hiển thị thêm chi tiết về sản phẩm. Vì hiệu ứng cuộn qua hình ảnh này không được tìm thấy trong PrestaShop theo mặc định, nên có một mô-đun cuộn qua hình ảnh PrestaShop để có được tính năng này là điều cần thiết.

Hiện thêm Ẩn bớt
Ghi chú sản phẩm

Ghi chú sản phẩm

★★★★★
Miễn phí

Product Note là mô-đun ghi chú sản phẩm miễn phí của PrestaShop cho phép bạn thêm và hiển thị ghi chú về một số thông tin cụ thể của sản phẩm trên trang chi tiết sản phẩm.

Hiện thêm Ẩn bớt
Hiển thị sản phẩm trên CMS hoặc bất cứ đâu

Hiển thị sản phẩm trên CMS hoặc bất cứ đâu

★★★★★
Miễn phí

Cho phép bạn hiển thị các sản phẩm đã chọn trên các trang CMS, trang chủ, mô tả sản phẩm, v.v. hoặc bất kỳ nơi nào bạn muốn bằng cách sử dụng mã ngắn.

Hiện thêm Ẩn bớt
Các sản phẩm đã xem

Các sản phẩm đã xem

★★★★★
Miễn phí

Sản phẩm đã xem là mô-đun sản phẩm đã xem miễn phí của PrestaShop cho phép bạn hiển thị danh sách các sản phẩm đã xem trên nhiều vị trí khác nhau: Trang chủ, các trang sản phẩm, cột bên trái, cột bên phải,… Danh sách sản phẩm được lưu cho khách hàng đã đăng nhập.

Hiện thêm Ẩn bớt
Khối "Sản phẩm đặc biệt"

Khối "Sản phẩm đặc biệt"

★★★★★
Miễn phí

Giải pháp MIỄN PHÍ để hiển thị khối sản phẩm đặc biệt của cửa hàng bạn trên nhiều vị trí khác nhau - Mô-đun hiển thị khối sản phẩm đặc biệt của PrestaShop

Hiện thêm Ẩn bớt
Khối "Sản phẩm mới"

Khối "Sản phẩm mới"

★★★★★
Miễn phí

Mô-đun khối sản phẩm mới miễn phí của PrestaShop - Tự động cập nhật các sản phẩm mới nhất của cửa hàng. Hiển thị một khối trên nhiều vị trí khác nhau để cho khách hàng thấy những sản phẩm mới nhất của bạn.

Hiện thêm Ẩn bớt
Khối "Sản phẩm phổ biến nhất"

Khối "Sản phẩm phổ biến nhất"

★★★★★
Miễn phí

Mô-đun miễn phí - sản phẩm nổi bật của PrestaShop - thêm một khối hiển thị các sản phẩm phổ biến nhất của cửa hàng của bạn trên các vị trí khác nhau ở front office

Hiện thêm Ẩn bớt
Khối "Sản phẩm bán chạy nhất"

Khối "Sản phẩm bán chạy nhất"

★★★★★
Miễn phí

Mô-đun sản phẩm bán chạy nhất Prestashop miễn phí giúp bạn thêm khối hiển thị các sản phẩm bán chạy nhất của cửa hàng ở các vị trí khác nhau.

Hiện thêm Ẩn bớt
Tổng sản phẩm đã bán

Tổng sản phẩm đã bán

★★★★★
Miễn phí

Total Product Sold là một mô-đun miễn phí đếm doanh số bán hàng của PrestaShop giúp bạn đếm và hiển thị số lượng tổng số mặt hàng đã bán cho từng sản phẩm trên trang chi tiết sản phẩm và trang danh sách sản phẩm.

Hiện thêm Ẩn bớt