Thông tin bổ sung & Thẻ sản phẩm

Thêm các thẻ và thông tin vào trang sản phẩm của bạn để cung cấp cho khách truy cập nhiều thông tin nhất có thể, trấn an họ, chuyển đổi họ thành khách hàng và hạn chế trả lại sản phẩm!

Các bộ lọc có hiệu lực

Extra Options - custom product attributes for PrestaShop

Extra Options - custom product attributes for PrestaShop

☆☆☆☆☆ ★★★★★
(23)
Giá 69,99 €

Tạo các tùy chọn bổ sung cho toàn trangtác động về giá cho từng tùy chọn, áp dụng cho tất cả các sản phẩm hiện có cùng một lúc . Thêm tùy chọn tùy chỉnh và hiển thị chúng bằng hộp kiểm/radio . Nhanh hơn và dễ quản lý hơn các thuộc tính mặc định của PrestaShop.

Hiện thêm Ẩn bớt
  Các trường & thẻ tùy chỉnh trên trang sản phẩm

  Các trường & thẻ tùy chỉnh trên trang sản phẩm

  ☆☆☆☆☆ ★★★★★
  (30)
  Giá 69,99 €

  Thêm các trường tùy chỉnh & tab sản phẩm ở bất kỳ đâu trên trang sản phẩm. Hỗ trợ nhiều loại nội dung như văn bản, lựa chọn, hộp kiểm, video, hình ảnh, tệp, ngày tháng, màu sắc, v.v.

  Hiện thêm Ẩn bớt