Thông tin bổ sung & Thẻ sản phẩm

Thêm các thẻ và thông tin vào trang sản phẩm của bạn để cung cấp cho khách truy cập nhiều thông tin nhất có thể, trấn an họ, chuyển đổi họ thành khách hàng và hạn chế trả lại sản phẩm!

Các bộ lọc có hiệu lực

Extra Options - Thuộc tính sản phẩm tùy chỉnh cho PrestaShop

Extra Options - Thuộc tính sản phẩm tùy chỉnh cho PrestaShop

(10)
Giá 55,99 € Giá thông thường 69,99 € -20%

Tạo các tùy chọn bổ sung toàn cầu (thuộc tính tùy chỉnh) và tác động về giá cho mỗi tùy chọn áp dụng cho tất cả các sản phẩm hiện có trong MỘT lần. Quản lý nhanh hơn và dễ dàng hơn các thuộc tính mặc định của PrestaShop. Tăng tổng giá trị của mỗi đơn đặt hàng với các tùy chọn bổ sung đã chọn

Hiện thêm Ẩn bớt
  • -20%
  • Mới
Các trường & thẻ tùy chỉnh trên trang sản phẩm

Các trường & thẻ tùy chỉnh trên trang sản phẩm

(16)
Giá 55,99 € Giá thông thường 69,99 € -20%

Thêm các trường tùy chỉnh & tab sản phẩm ở bất kỳ đâu trên trang sản phẩm. Hỗ trợ nhiều loại nội dung như văn bản, lựa chọn, hộp kiểm, video, hình ảnh, tệp, ngày tháng, màu sắc, v.v.

Hiện thêm Ẩn bớt
  • -20%