Menu

Lọc Theo

Giá

  • 0,00 € - 90,00 €

    0,00 € 90,00 €

Thông tin bổ sung & Thẻ sản phẩm

Thêm các thẻ và thông tin vào trang sản phẩm của bạn để cung cấp cho khách truy cập nhiều thông tin nhất có thể, trấn an họ, chuyển đổi họ thành khách hàng và hạn chế trả lại sản phẩm!

Các bộ lọc có hiệu lực

Introduce PrestaShop product options module

Phần mềm thêm lựa chọn bổ sung cho sản phẩm trên website PrestaShop - Product Options

 (59)
89,99 €

Tạo tùy chọn bổ sung toàn cầu và tác động đến giá cho mỗi tùy chọn áp dụng cho tất cả sản phẩm hiện có cùng MỘT thời điểm. Thêm thuộc tính sản phẩm tùy chỉnh; hiển thị bằng ô đánh dấu, nút radio, hoặc menu thả xuống. Nhanh chóng và dễ dàng quản lý hơn so với thuộc tính mặc định của PrestaShop.

Hiện thêm Ẩn bớt
Product image rollover free module for Prestashop

Product Image Rollover - phóng to ảnh sản phẩm

 (6)

Mô-đun này cung cấp hiệu ứng di chuột qua sản phẩm cho cửa hàng của bạn để khi một người di con trỏ chuột qua sản phẩm, một số thay đổi sẽ xảy ra; hình ảnh sản phẩm thay đổi và cũng hiển thị chi tiết sản phẩm như giá sản phẩm và cũng có các nút bổ sung để hiển thị thêm chi tiết về sản phẩm. Vì hiệu ứng cuộn qua hình ảnh này không được tìm thấy trong PrestaShop theo mặc định, nên có một mô-đun cuộn qua hình ảnh PrestaShop để có được tính năng này là điều cần thiết.

Hiện thêm Ẩn bớt
Các sản phẩm đã xem

Các sản phẩm đã xem

 (4)

Sản phẩm đã xem là một module miễn phí của PrestaShop cho phép bạn hiển thị danh sách các sản phẩm đã xem ở các vị trí khác nhau: Trang chủ, trang sản phẩm, cột bên trái, cột bên phải, vv. Danh sách sản phẩm được lưu lại cho các khách hàng đã đăng nhập.

Hiện thêm Ẩn bớt
Ghi chú sản phẩm

Ghi chú sản phẩm

 (5)

Ghi chú sản phẩm là mô-đun ghi chú sản phẩm miễn phí của PrestaShop cho phép bạn thêm và hiển thị ghi chú về một số thông tin cụ thể của sản phẩm trên trang chi tiết sản phẩm.

Hiện thêm Ẩn bớt
Khối "Sản phẩm đặc biệt"

Khối "Sản phẩm đặc biệt"

 (3)

Hiển thị dễ dàng các sản phẩm đặc biệt trên cửa hàng PrestaShop của bạn với module miễn phí của chúng tôi. Hiển thị chúng ở các vị trí khác nhau để tăng doanh số bán hàng.

Hiện thêm Ẩn bớt
Khối "Sản phẩm mới"

Khối "Sản phẩm mới"

 (3)

Mô-đun khối sản phẩm mới miễn phí của PrestaShop - Tự động cập nhật các sản phẩm mới nhất của cửa hàng. Hiển thị một khối trên nhiều vị trí khác nhau để cho khách hàng thấy những sản phẩm mới nhất của bạn.

Hiện thêm Ẩn bớt
Khối "Sản phẩm bán chạy nhất"

Khối "Sản phẩm bán chạy nhất"

 (2)

Một module miễn phí của PrestaShop về các sản phẩm bán chạy nhất giúp bạn thêm một khối hiển thị các sản phẩm bán chạy nhất của cửa hàng của bạn ở các vị trí khác nhau.

Hiện thêm Ẩn bớt
Khối "Sản phẩm phổ biến nhất"

Khối "Sản phẩm phổ biến nhất"

 (2)

Một mô-đun sản phẩm nổi bật miễn phí cho PrestaShop để thêm một khối hiển thị các sản phẩm phổ biến nhất của cửa hàng của bạn ở các vị trí khác nhau

Hiện thêm Ẩn bớt
Tổng sản phẩm đã bán

Tổng sản phẩm đã bán

 (3)

Tổng sản phẩm đã bán là một mô-đun miễn phí đếm doanh số bán hàng của PrestaShop giúp bạn đếm và hiển thị số lượng tổng số mặt hàng đã bán cho từng sản phẩm trên trang chi tiết sản phẩm và trang danh sách sản phẩm.

Hiện thêm Ẩn bớt